Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hälsouppföljning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Elever som under hälsobesök bedöms vara i behov av uppföljning av skolsköterska eller skolläkare ska dokumenteras i egen journal under Hälsoupföljning i PMO. Målet är att eleven inte ska glömmas bort vid skolbyte eller om flera aktörer är delaktiga och det kan vara oklart vem som ansvarar för uppföljningen.

 Definition

 • Elever i behov av uppföljning av elevhälsans medicinska insats
  • Längd, vikt, rygg, syn, hörsel
  • Pubertetsutveckling
  • Hög frånvaro
  • Vaccination
  • Journaladministration – saknad journal

Dokumentation

Elever enligt definition ovan ska dokumenteras under Hälsouppföljning i PMO.

Klicka Hälsouppföljning- Ny i samband med dokumentation av eleven. Kontrollera att rutan På bevakning är i bockat.

 • Samtliga elever ska sättas upp till Bevakningslista vid dokumentation
 • Om en elev står under Hälsouppföljning kan det innebära uppföljning av annan kompetens inom elevhälsan förutom den medicinska. Bedömer man att eleven är i behov av stöd ska den stå med på bevakningslistan enligt definition ovan.

Dokumentation under Hälsobevakning ska innehålla bedömning, åtgärd och planerad uppföljning.
Åtgärd och uppföljning enligt riktlinjer för varje enskilt behov som identifieras.

Uppföljning och bevakning

I Mitt Arbete i PMO ser man under Bevakning- Hälsouppföljning bevakning vilka elever som är kontrollelever. Genomgång av Hälsobevakning ska ske minst 4 gånger fördelat per läsår enligt följande: oktober, december, februari och april.

Skolsköterska eller skolläkare med rätt kompetens skall bedöma om en elev ska finnas kvar som kontrollelev efter genomgång enligt lista.

Innehållsansvarig

Uppdaterad