Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Remisser – underlag

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Sidan är under revidering

 

Egenremiss

”Riksavtalet för utomlänsvård reglerar vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting. Revideringarna av riksavtalet är främst en anpassning till den nya patientlagen som trädde i kraft den 1 januari 2015. Den viktigaste nyheten i det reviderade avtalet berör möjligheten som den nya patientlagen ger att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård i andra landsting. Landstingens skyldighet att erbjuda öppen vård utvidgas till att också gälla patienter som omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård.” (SKL, dnr 14/2135)

För vår verksamhet innebär detta att vi kan skicka remisser till privata aktörer för neuropsykiatriska frågeställningar. Elevhälsans medicinska insats kan göra ”egenanmälan” eller ”egenremiss” för att få neuropsykiatrisk utredning.

Viktigt! Pedagogisk utredning ska göras och extra anpassningar ska sättas in och utvärderas även vid egenremiss.

Följande underlag ska bifogas remiss från skolans- pedagogisk kartläggning och läkarbedömning ska göras. Det finns dock inga krav på bifogade utredningar som till exempel psykologutredning.

Mottagningar som till exempel Cereb , Modigo  och SMART Psykiatri har nya riktlinjer för mottagande av remiss från vissa landsting/regioner.
Vi utreder barn och ungdomar från hela landet under förutsättning att de är skrivna i Sverige.
Barn och ungdomar under 18 år behöver remiss från annan vårdgivare för att komma till oss. För boende i Stockholms län krävs remiss från psykiatrisk mottagning, barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning eller barn- och ungdomsmedicinsk mottagning med tilläggsuppdraget ADHD. För boende i Dalarnas län krävs remiss från psykiatrisk mottagning eller barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning. För boende i Värmlands län krävs remiss från exempelvis barnhälsovård, skolläkare eller husläkare.
Alla som är 18 år och äldre samt är skrivna i Sverige är välkomna att söka till oss genom det fria hälsovalet. Bor du i Stockholms län eller Dalarnas län måste du dock ha remiss från psykiatrisk mottagning (BUP eller liknande). Bor du i Värmlands län krävs remiss från exempelvis husläkare eller skolläkare.

För våra skolor i Sundsvall och Göteborgsområdet finns bland annat mottagningen Modigo. Det kan remitteras dit från hela landet enligt riksavtalet men jag önskar att ni kollar i närområdet för era skolor vilka aktörer/mottagningar som finns om frågan är aktuell för era elever.

Riktlinjer för mottagande särskola

Skolverkets allmänna råd- Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Innehållsansvarig

Uppdaterad