Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Elevhälsoplan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Alla grund- och gymnasieskolor inom AcadeMedia ska ha en elevhälsoplan som en del av det systematiska kvalitetsarbetet och för att tydlig- och synliggöra elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Här hittar du alla elevhälsoplaner och du kan också skapa din skolas elevhälsoplan steg för steg i ett verktyg. Det ger stöd i beskrivningen av skolans gemensamma förebyggande och hälsofrämjande arbete liksom hur skolans elevhälsoarbete samverkar och organiseras på skol-, grupp- och individnivå.

Innehållsansvarig

Uppdaterad