Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Försäkringar för verksamheten

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

På våra skolor, förskolor och utbildningsenheter gör vi allt för att förebygga sak- och personskador. Men ibland händer sådant som inte ska hända. Det kan handla om både ekonomiska och fysiska skador. Med ett bra försäkringsskydd kan vi göra situationen lite lättare och lindra effekterna vid skada.

Målsättningen är att situationen ska lösas på bästa möjliga sätt; det görs genom experthjälp och tydlig information om ersättning av ekonomisk eller fysisk skada.

Övergripande information om ditt försäkringsskydd hittar du i Försäkringsmanualen. Skriv ut den och förvara den lättillgängligt, för när skada händer så är det oftast bråttom.

På dessa sidor om försäkringar hittar du information om:

  • Intyg om försäkringsskydd (försäkringsbevis) som kan ges till elever, företag som tar emot praktikanter, leverantörer med flera.
  • Vilka krav finns på lokaler gällande lås och larm.
  • Hur du gör för att anmäla en skada.

Här hittar du även en kortfattad presentation av den allriskoption som vi tecknat genom Caperio Finance Sweden och som omfattar IT-utrustning inklusive så kallad elev-PC.

Har du frågor om försäkringar, kontakta någon av följande personer för att få hjälp:

Kontaktperson försäkringar AcadeMedia

Fredrik Gnosspelius
Telefon: 08-794 42 54

Stöd vid frågor om skalskydd på egendom

Andreas Nisser
Telefon: 08-545 87 250
Mobil: 0733-65 00 44

Stöd vid frågor om elevdatorförsäkringar

Tore Olbert
Mobil: 0734-34 67 77

Innehållsansvarig

Uppdaterad