Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kontakta oss

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vi som jobbar här

Jonas Nordström, chefsjurist

Matilda Björlingson, skoljurist

Nellie Berntsson, jurist

Lars Paulsson, bolagsjurist

Ann-Kathrin Hedberg, skoljuridisk rådgivare

Karin Jensen, dataskyddsombud

 

Våra kontaktuppgifter

Om ni behöver juridiskt stöd, exempelvis i att överklaga ett beslut om tilläggsbelopp eller beslut om skolskjuts, kontakta juridik@academedia.se

Vid övriga juridiska frågor, ska i första hand rektor kontaktas. I andra hand skolchef/verksamhetschef. Om ni fortfarande är i behov av juridisk vägledning, kontakta juridik@academedia.se

Om ni har frågor relaterade till GDPR och dataskydd, använd kontaktuppgifterna nedan.

Dataskydd förskolan: dataskydd.forskolan@academedia.se
Dataskydd grundskolan: dataskydd.grundskolan@academedia.se
Dataskyddsombud gymnasiet: dataskydd.gymnasiet@academedia.se
Dataskydd AcadeMedia Support: dataskydd@academedia.se, denna används för frågor relaterat till medarbetare.

Innehållsansvarig

Uppdaterad