Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kommunikation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedias koncernkommunikation arbetar främst med koncernövergripande kommunikation, och som rådgivare till segmenten. Vi är snabba, vi är tillgängliga, och vi hjälper gärna till – om det är något vi inte själva kan göra har vi ett nätverk som med mycket stor sannolikhet innehåller någon som kan det du behöver.

Segmenten inom AcadeMedia har egna kommunikationsavdelningar som gör allt det vi gör, för sina segment. När koncernkommunikation blir inblandade handlar det normalt om händelser eller frågor som är nya, eller lite för stora för att hantera på egen hand. Vi är helt enkelt en intern konsultorganisation med både generalister och specialister.

Koncernkommunikation ansvarar för alla planer och dokument inom kommunikationsområdet, alltså sådant som kommunikationspolicy, kommunikationsplan (=årlig aktivitetsplan) och riktlinjer för sociala medier. Här finns också olika mallar, till exempel mallen för att skapa en PowerPoint-presentation med AcadeMedias varumärke.

Dessa är koncerngemensamma, vilket betyder att de gäller för alla. Varje verksamhet har sedan egna kommunikations- och marknadsplaner, dessa måste dock utgå från koncernens.

Företagspresentationen här på sidan finns i pdf-format öppen för alla, och i ppt-format för våra medarbetare. Innehållet i dokumenten är exakt det samma.

Boilerplate

Vi får ofta frågan om en boilerplate, alltså en kort beskrivning av AcadeMedia. Den senast uppdaterade boilerplaten hittar du här:

På svenska

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 300 medarbetare på våra drygt 655 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 178 800 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.

På engelska

AcadeMedia creates opportunities for people to develop. The 15,300 employees at our 655 preschools, compulsory schools, upper secondary schools and adult education centres share a common focus on quality and development. Our 178,800 children and students are provided with a high quality education, giving them the best conditions to attain both learning objectives and their full potential as individuals.

AcadeMedia is Northern Europe’s largest education company, with locations/facilities/presence in Sweden, Norway and Germany. Our size gives us the capacity to be a robust, long term partner to the communities we serve.

Relaterade länkar

Här hittar du Academys utbildningar inom kommunikation.

Innehållsansvarig

Uppdaterad