Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kommunikation och marknadsföring

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här hittar du koncernens olika planer och dokument inom kommunikationsområdet, alltså sådant som kommunikationspolicy, kommunikationsplan och riktlinjer för sociala medier. Här finns också olika mallar, till exempel mallen för att skapa en PowerPoint-presentation med AcadeMedias varumärke.

Dessa är koncerngemensamma, vilket betyder att de gäller för alla. Varje verksamhet har sedan egna kommunikations- och marknadsplaner, dessa måste dock utgå från koncernens.

Företagspresentationen här på sidan finns i pdf-format öppen för alla, och i ppt-format för våra medarbetare. Innehållet i dokumenten är exakt det samma.

Boilerplate

Vi får ofta frågan om en boilerplate, alltså en kort beskrivning av AcadeMedia. Den senast uppdaterade boilerplaten hittar du här:

På svenska

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 600 medarbetare på våra drygt 640 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling.

Alla 173 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.

På engelska

AcadeMedia creates opportunities for people to develop. The 15,600 employees at our 640 preschools, compulsory schools, upper secondary schools and adult education centres share a common focus on quality and development.

Our 173,000 children and students are provided with a high quality education, giving them the best conditions to attain both learning objectives and their full potential as individuals.

AcadeMedia is Northern Europe´s largest education company, with locations/facilities/presence in Sweden, Norway and Germany. Our size gives us the capacity to be a robust, long term partner to the communities we serve.

Relaterade länkar

Här hittar du Academys utbildningar inom kommunikation och krishantering.

Innehållsansvarig

Uppdaterad