Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kommunikation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Koncernkommunikation arbetar både med koncernövergripande kommunikation och från den 1 juli 2019 även med segmentskommunikation för de fyra segmenten: förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Vi ansvarar för koncernens övergripande interna och externa kommunikationskanaler som till exempel academedia.se, medarbetarwebben och övriga intranät samt innehållet i sociala medier.

Vi ansvarar också för press- och medieaktiviteter, större evenemang, public affairs, koncernvarumärket och den grafiska profilen.

Vi ger råd och dagligt stöd till chefer och erbjuder till exempel medieträningar, coachning inför intervjuer och utbildningar inom kommunikationsområdet.

Kontakt

Hög tillgänglighet och servicenivå är viktigt för oss, hör gärna av dig till oss på koncernkommunikation om du vill ha råd i en kommunikationsfråga. Du når oss på info@academedia.se eller på nedanstående mailadresser.

Vi som arbetar på koncernkommunikation är:

Annette Lilliestierna, kommunikationsdirektör, 070 432 08 61.

Kajsa Tirén, kommunikationschef, ansvarig för public affairs, 076 101 58 02.

David Henriksson, redaktionschef, innehållsansvarig academedia.se, sociala medier, 076 130 39 52.

Anders Porelius, presschef, ansvarig för mediekontakter, 073 089 43 80.

Lisa Moll, kommunikationsansvarig förskola och vux, 070 341 17 16.

Jenny Wahlberg, kommunikationsansvarig grundskola och gymnasium, 070 718 88 30.

Märith Hallman, kommunikatör, 070 560 59 51.

Peter Östergren, kommunikatör.

Dokument och mallar

Koncernkommunikation ansvarar för styrdokument inom kommunikationsområdet, som till exempel kommunikationspolicy, kommunikationsplan (=årlig aktivitetsplan) och riktlinjer för sociala medier. Här finns också olika mallar, till exempel mallen för att skapa en PowerPoint-presentation med AcadeMedias varumärke. Dessa är koncerngemensamma, vilket betyder att de gäller för alla.

Företagspresentationen i lila rutan finns i pdf-format öppen för alla, och i ppt-format för våra medarbetare. Innehållet i dokumenten är exakt det samma.

Relaterade länkar

Här hittar du Academys utbildningar inom kommunikation.

Innehållsansvarig

Uppdaterad