Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hitta och skapa nyheter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

En bra nyhet är nyckeln till publicitet och ger er möjlighet att föra fram era budskap. Inventera vilka nyheter ni redan har och spåna kreativt kring hur ni kan skapa ännu fler. Här är fem tips på hur du hittar en egen nyhet.

1. Nya undersökningar

Statistik och siffror signalerar objektivitet och trovärdighet, och orden ”ny undersökning” figurerar i mängder av nyheter varje dag. Ofta står intresseorganisationer och företag bakom mätningarna från Demoskop, Ipsos, Novus, Sifo och Skop. Att göra en rikstäckande undersökning kostar mindre än vad många tror. Egna enkäter och andra kvantitativa undersökningar kan också användas för att få uppmärksamhet.

2. Befintlig statistik

Berätta regelbundet om er egen statistik i form av exempelvis ekonomiska resultat, insamlingsresultat och medlemsutveckling. Dessutom finns det mängder av offentliga uppgifter som inte har gjorts kända. Skapa en ny sammanställning av redan publicerade siffror genom att kombinera flera olika material, exempelvis genom att jämföra med befolkningstal i län och kommuner. Presentera de lokala siffrorna i riktade pressmeddelanden till berörda medier.

Exempel: Riksförbundet Sveriges museer använde Brottsförebyggande rådets statistik över stulna kulturföremål för att skapa intresse för tävlingen Klenod i syfte att rädda föremål som tillhör det svenska kulturarvet.

3. Utmärkelser

Media älskar priser och utnämningar, såväl när ni belönas som när ni delar ut ett pris. Om pristagaren är välkänd kan intresset öka ytterligare. Ett pris behöver inte vara kostsamt för att skapa uppmärksamhet.

Exempel: Skånska länsföreningen för mag- och tarmsjuka delar årligen ut ett pris i form av två toalettrullar för bästa offentliga toalett.

4. Organisationsnyheter

Berätta när en ny vd, ordförande eller generalsekreterare tillsätts. Glöm inte heller att uppmärksamma branschmedia på alla nyanställningar, liksom lokalmedia på nyheter om den ”egna” representanten i en riksorganisation. Media rapporterar också gärna om sådant som ambitiösa framtidsplaner, nya samarbeten och marknadsföringskampanjer.

5. Nya förslag

Den som lanserar en konkret lösning på ett problem skapar uppmärksamhet, förutsatt att frågan har ett allmänintresse. Konstruktiva förslag skapar ofta mer och bättre publicitet än rena protester och klagomål.

Exempel: När Svenska kyrkans dåvarande ärkebiskop KG Hammar föreslog en allmän flyktingamnesti fick det stor uppmärksamhet. Det opinionsarbete som följde ledde bland annat till att många barnfamiljer med avvisningsbeslut fick asyl.

För att få ut nyheterna i media kan du antingen ringa en journalist och tipsa, du kan skriva en pressmeddelande, du kan skriva en debattartikel och du kan, om inget av detta funkar just den här gången, lägga ut den på egna kanaler som din webbplats och andra digitala kanaler.

10 tips på nyhetsvinklar

Media letar efter bra historier att berätta för läsare, lyssnare och tittare. Om er nyhet ger stoff till dramaturgin är det en fördel.

1. Liten mot stor

Journalister vill gärna hjälpa uppstickare och mindre aktörer som utmanar monopol, myndigheter och andra jättar. Hjälp media att berätta om David och Goliat.

2. Det dagsaktuella

Det är lättare att få publicitet kring en fråga om man knyter an till en dagsaktuell händelse.

Exempel: På kanelbullens dag berättade hälsoföretaget Previa om hur många anställda som gärna tar en bulle till kaffet, och gav tips om hur arbetsgivare kan hjälpa anställda till bra kostvanor.

3. Avslöjanden

Media tycker om avslöjanden om sådant som mäktiga personer, myndigheter och företag försöker dölja. Ställ er på journalistens sida och hjälp dem att göra sitt jobb.

4. Närhetsprincipen

Människor vill gärna läsa och höra nyheter som ligger dem geografiskt och ämnesmässigt nära.

Exempel: Vindkraftföretaget O2 presenterar årligen en rankning av Sveriges kommuner i vindkraftligan. Siffrorna redovisas kommunvis i lokala pressmeddelanden till media i respektive kommun.

5. Det oväntade

Journalister rapporterar gärna om det oväntade, som får mottagaren att haja till. Det kan vara statistik som slår hål på myter, oväntade uttalanden eller ombytta roller.

6. Jämförelser

Media älskar jämförelser och ”hela listan” är ett populärt uttryck.

Exempel: I Statoils miljöbilsrankning jämförs antalet miljöbilar som nyregistrerats i landets kommuner och län, baserat på statistik från Trafikanalys.

7. Det upprörande

Journalister uppmärksammar gärna orättvisor och uppenbart orimliga förhållanden. Hjälp media att avslöja brister i samhället.

8. Det trendiga

Media intresserar sig för trender. Ge nya vinklar och exempel på den utveckling som för tillfället diskuteras i media.

9. Det spektakulära

Det spektakulära och dramatiska intresserar media, därav tårt- och stenkastarnas stora genomslag i media.

Exempel: Coop illustrerade fördelarna med att köpa ägg från frigående höns genom att placera ut burar med människor i.

10. Kändisar

Igenkänningsfaktorn är viktig för media. Därför har en person som redan är känd lättare att få genomslag.

Innehållsansvarig

Uppdaterad