Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kvalitetsorganisation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Centrala kvalitetsorganisationen

Har du frågor som rör koncernens övergripande kvalitetsarbete är du välkommen att kontakta någon av oss som jobbar med detta.

Ingela Gullberg, kvalitetschef

För- och grundskola

Pysslingen och Vittra

Sara Lindberg, kvalitetschef AcadeMedia förskolor

Karin Carlsson, kvalitetschef AcadeMedia grundskolor

Espira (Norge)

Pia Paulsrud, fag- og kvalitetsdirektør

Joki, Stepke, Espira (Tyskland), Kita Luna

Kristofer Hammar, affärsutvecklingsdirektör

Gymnasiet

Anna Andersson, kvalitetschef AcadeMedias gymnasieskolor

Vuxenutbildning

Ulrika Ekholm, kvalitetschef AcadeMedia vuxenutbildning

Innehållsansvarig

Uppdaterad