Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lokaler och hyresavtal

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Organisation Fastighet

Andreas Nisser, fastighetschef, 073-365 00 44

Annelie Larsson, koordinator, 070-320 85 59

Ingela Fakt, koordinator, 072-451 04 31

Frida Englund, fastighetsansvarig Pysslingen förskolor region 2, 076-117 42 97

Jaroslav Beliaev, fastighetsansvarig Pysslingen förskolor region 1, 070-292 50 71

Ulf Uddsten, fastighetsansvarig grundskolor (VC: Andre Wallin, Anneli Wisén, Torbjörn Jansson), 070-508 14 69

Zacharias Franceschi, fastighetsansvarig grundskolor (VC: Vera Sandin), 073-063 61 86

Tommy Leckborn, fastighetsansvarig grundskolor (VC: Eva-Lotte Stavle) och gymnasium (IT-Gymnasiet), 0761-14 22 27

Louise Hedman, fastighetsansvarig gymnasium (DBGY, FTG, Plusgymnasiet, Didaktus), 070-210 57 58

Åsa Bengtsdotter Ehn, fastighetsansvarig gymnasium (Rytmus, SIR, Sjölins, MEG, Design, PC, Klara, Hermods), 076-836 15 11

Lena Algotsson, fastighetsansvarig gymnasium (NTI), 076-647 06 09

Daniél Elgh Lindberg, fastighetsansvarig gymnasium (LBS) och nyetableringsansvarig, 070-839 30 05

Elena Kirichenko, nyetableringsansvarig, 070-644 85 28

Thomas Nedrell, projektledare, 070-291 78 84

Annette Möller, fastighetschef vux, 073-327 24 20

Åsa Styrman, fastighetsansvarig vux, 072-529 52 92

Fördelning av ansvar för fastighetsavtalen inom vux

Åsa Styrman: Östergötland, Närke, Södermanland, Västmanland, Värmland, Uppland, Gästrikland, Dalarna, Hälsingland, Medelpad, Härjedalen, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Lappland.

Annette Möller: Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland, Gotland samt NTI i Stockholm och Umeå.

Hyresavtal för din verksamhet finns att hämta hos Ingela Fakt, koordinator på Fastighet.

Är det dags att omförhandla hyresavtalet eller behöver du hjälp att tyda ditt hyresavtal, ska du hyra ut internt eller externt? Kontakta då din kontaktperson på fastighet, alternativt Ingela Fakt så ser hon till att frågan hamnar hos rätt person. Du kan bland annat få svar på frågor rörande fastighetsjuridik och vilka förändringar som påverkar din verksamhet.

Principer för internuthyrning

Vi har många fall där vi hyr ut lokaler internt inom bolaget. För detta har vi tagit fram ett dokument som talar om vilka principer som gäller.

Innehållsansvarig

Uppdaterad