Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lokaler och hyresavtal

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Organisation Fastighet

Martin Sjöborg, t.f. fastighetschef, 0703-66 38 01

Karin Hörman, koordinator, 072-540 48 07

Ingela Fakt, koordinator, 072-451 04 31

Frida Englund, fastighetsansvarig Pysslingen förskolor region 2, 076-117 42 97

Jaroslav Beliaev, fastighetsansvarig Pysslingen förskolor region 1, 070-292 50 71

Ulf Uddsten, fastighetsansvarig grundskolor (VC: Andre Wallin, Anneli Wisén, Torbjörn Jansson), 070-508 14 69

Tommy Leckborn, fastighetsansvarig grundskolor (VC: Eva-Lotte Stavle) och gymnasium (IT-Gymnasiet), 076-114 22 27

Louise Hedman, fastighetsansvarig gymnasium (DBGY, FTG, Plusgymnasiet, Didaktus), 070-210 57 58

Åsa Bengtsdotter Ehn, fastighetsansvarig gymnasium (Rytmus, IHR, Sjölins, MEG, Design, PC, Klara, Hermods), 076-836 15 11

Lena Algotsson, fastighetsansvarig gymnasium (NTI), 076-647 06 09

Daniél Elgh Lindberg, nyetableringsansvarig, 070-839 30 05

Thomas Nedrell, projektledare, 070-291 78 84

Jesper Elgh, fastighetsansvarig, 070-871 17 22

Niclas Conradsson, koordinator, 072-236 82 69

Annette Möller, fastighetschef vux, 073-327 24 20

Åsa Styrman, fastighetsansvarig vux, 072-529 52 92

Susanne Delséus, fastighetsansvarig vux, 072-502 79 62

Fördelning av ansvar för fastighetsavtalen inom vux

Åsa Styrman: Östergötland, Närke, Södermanland, Västmanland, Värmland, Uppland, Gästrikland, Dalarna, Hälsingland, Medelpad, Härjedalen, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Lappland.

Annette Möller: Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland, Gotland samt NTI i Stockholm och Umeå.

Hyresavtal för din verksamhet finns att hämta hos administration på fastighet, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, plan 2, Stockholm. Mail: adminfastighet@academedia.se.

Är det dags att omförhandla hyresavtalet eller behöver du hjälp att tyda ditt hyresavtal, ska du hyra ut internt eller externt? Kontakta då din kontaktperson på fastighet, alternativt administration på fastighet, så ser de till att frågan hamnar hos rätt person. Du kan bland annat få svar på frågor rörande fastighetsjuridik och vilka förändringar som påverkar din verksamhet.

Principer för internuthyrning

Vi har många fall där vi hyr ut lokaler internt inom bolaget. För detta har vi tagit fram ett dokument som talar om vilka principer som gäller.

Innehållsansvarig

Uppdaterad