Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vård- och Omsorgsprogrammet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer

Följ de riktlinjer och  rekommendationer som gäller för ditt landsting/ den region du tillhör inför APL.

Riktlinjer regioner och landsting

Stockholms Läns Landsting

Region Skåne

Region Halland

 

Om detta saknas använder du dig av AcadeMedias blanketter och riktlinjer.
Bistå vårdlärare i att förmedla ut korrekta hälsodeklarationer till eleverna.

  1. Vårdlärare delar ut vid terminsstart Hälsodeklaration för samtliga elever intagna till programmet.
  2. Hälsodeklarationen lämnas sedan in till skolsköterska för bedömning.
  3. Erbjudande om vaccination mot hepatit B till elever på omvårdnadsprogrammet enligt gällande riktlinjer för din region/ landsting, enligt dokument Ordination hepatit B, efter genomgång av Hälsodeklaration. Hittar ni inget beslut från Regionen/landstinget gällande vaccination mot hepatit B, ställ frågan dit innan ni påbörjar vaccination av elever.
  4. Samtycke vaccination mot hepatit B lämnas ut för påskrift till elev
  5. Skolsköterska skriver i hälsointyg efter bedömning inför APL enligt riktlinjer för sitt landsting, om detta saknas använd AcadeMedias blanketter.
  6. Ta kopia på intyget och skicka med elev för att visa upp på praktikplats.
  7. Vid avvikelse efter bedömning av hälsodeklarationen ska elev enligt riktlinjer till vårdcentral  för vidare undersökning/provtagning (MRSA, TBC). Elev/vårdnadshavare ansvarar själv för att uppsöka vårdcentral. Om behov uppstår var behjälplig med att skriva remiss för us.
  8. Om det saknas vaccinationer ska koncernens riktlinjer följas. Skolhuvudman ska stå för kostnaderna.
  9. Hälsodeklarationerna tillsammans med hälsointyg (original) sparas klassvis i en mapp i journalskåpet på skolan tills elev har avslutat sin utbildning. Hälsodeklarationen ska efter avslutad utbildning tuggas. Ska ej dokumenteras i PMO.

Innehållsansvarig

Uppdaterad