Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Stab och support

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här finns information för dig som arbetar på något av AcadeMedias huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Bland annat finns information om arbetsplatsernas rutiner för brandskydd och första hjälpen. För dig som dessutom är anställd på AcadeMedia Support finns information om arbetstid, friskvård och pensionsavtal.

Dessa sidor är låsta eftersom informationen på dem bara är relevant för anställda på AcadeMedia Support och de stabsmedarbetare som arbetar på huvudkontoren.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad