Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kontakt

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Generella frågor till AcadeMedia – skicka ett mail till info@academedia.se.

För hälsorelaterade frågor när det gäller närvaro på förskola, skola och vuxenutbildning har vi följande kontaktpersoner:

Förskolor och grundskolor (medarbetare och vårdnadshavare)
Anna Lanneborn 08-7944329
Anne-Charlotte Ljungberg 08-7944419

Gymnasieskolor och vuxenutbildning (elever och medarbetare på gymnasieskolor och vuxenutbildningar)
Marte Torp: 072-453 27 46, marte.torp@academedia.se

Deltagare på vuxenutbildningar ska vända sig till sin vårdcentral.

Innehållsansvarig

Uppdaterad