Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Sveriges regering och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla gymnasieskolor, komvux, yrkeshögskolor samt högskolor ska gå över till distansundervisning för att begränsa smittspridningen av coronaviruset (covid-19). Vi följer denna rekommendation och kommer från och med onsdag 18 mars att upphöra med undervisning i dessa skolors lokaler och istället gå över till distansundervisning.

Just nu finns ingen liknande rekommendation för för- och grundskolor. För dem gäller den särskilda förordningen beslutad av regeringen 2020-03-16. Vi förbereder dock även våra grundskolor för en snabb omställning. Om du vill läsa om den nya förordningen för skolor som regeringen fattade beslut om den 13 mars så hittar du informationen PÅ DENNA SIDA.

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för coronaviruset till mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Därför uppmanas alla barn, elever, vuxenstuderande och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Alla ska stanna hemma i två dagar efter att man blivit symtomfri. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Svar på många frågor om coronaviruset finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan också ringa 11313.

Riktlinjer för medarbetare

Riktlinjer för hemvändare från riskområden

Riktlinjer semester

Riktlinjer för hemarbete

Riktlinjer möten och event

Riktlinjer för APL och praktikplatser (gy)

Riktlinjer skolresor, APL eller praktik utomlands (grund/gy)

Riktlinjer för distans- och hemundervisning (grund/gy)

Riktlinjer på olika språk

Tillfälliga riktlinjer måltidsservering

Innehållsansvarig

Uppdaterad