Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer för hemvändande från riskområden

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dessa riktlinjer gäller barn, elever, vuxenstuderande och medarbetare på AcadeMedias skolor och kontor som har kommit hem från ett riskområde de senaste 14 dagarna.

Om man har symtom på luftvägsinfektion, hosta eller feber och varit i ett riskområde ska man stanna hemma och omedelbart kontakta Vårdguiden 1177 på telefon för vidare bedömning.

Alla som kommer hem från riskområden uppmanas att kontakta skolan eller sin chef (rektor eller annan kontaktperson som i sin tur kontaktar rektor) innan de kommer till skolan/arbetet.

Risken för spridning är just nu mycket hög och vi tillämpar försiktighetsprincipen. Därför kommer vi att underlätta för alla som har varit i riskområden och vill sätta ert/era barn i frivillig karantän. Skolan kommer att vara behjälplig med skoluppgifter under tiden för att eleven inte ska komma efter med sina studier. Vi kommer att hantera varje individ för sig, och hitta lösningar för var och en.

För förskolebarn ber vi vårdnadshavarna att kontakta rektor för att diskutera lösningar.

Medarbetare ska kontakta sin närmaste chef.

Riskområden är (källa Utrikesdepartementet 11 mars):

  • Kinas fastland (ej Hong Kong och Macau)
  • Italien
  • Tyrolen i Österrike
  • Iran
  • Sydkorea

För frågor är rektor välkommen att kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör paula.hammerskog@academedia.se eller 0733 34 87 50.

Innehållsansvarig

Uppdaterad