Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer skolresor, APL eller praktik utomlands

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Publicerades 12 mars kl 21.00

Riktlinjer för elever som befinner sig eller ska resa utomlands inom ramen för sin utbildning

AcadeMedia har fattat beslut om nya riktlinjer för elever som befinner sig utomlands eller ska resa utomlands inom ramen för sin utbildning, på exempelvis en skolresa eller för utlandspraktik/APL.

1. Vi stoppar tills vidare alla utbildnings/skolrelaterade utlandsresor för elever och medarbetare. Detta betyder att vi även stoppar resor till länder som ännu inte klassats som riskområden. Detta gör vi av försiktighetsskäl, dels på grund av smittspridning, dels för att vi ser att det framöver kommer att bli svårare att resa mellan länder.

2. De elever/medarbetare som idag är utomlands ska avbryta sitt uppdrag för att skyndsamt, men ordnat, ta sig hem till Sverige. Här kommer våra internationaliseringsansvariga hjälpa till i direkt dialog med medarbetare/elev för att hitta bästa sätt för varje individ.

3. För skolrelaterade resor längre fram i tiden kommer vi att kontinuerligt utvärdera och ompröva våra beslut. Vi tror dock att det är bra att det finns en medvetenhet bland skolorna att det finns en överhängande risk att inga fler utlandsvistelser blir av denna termin.

4. Att inte åka på utlandspraktik får inga konsekvenser för utbildningen i stort, eleverna får i dessa fall göra sin praktik hemma.

Innehållsansvarig

Uppdaterad