Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer semester

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dessa riktlinjer är tillfälliga med anledning av coronavirusutbrottet. Riktlinjerna gäller från och med 2020-03-11 fram till dess nya riktlinjer kommuniceras. 

Chefer avråds i nuläget från att bevilja semesteransökningar. Detta för att säkerställa att AcadeMedia har tillräckligt med personal för att kunna bedriva våra verksamheter även om en försämrad situation uppstår. Tillgänglig personal kan också komma att behöva hjälpa till på andra enheter.

Beviljad semester kan inte dras tillbaka utan att extraordinära omständigheter råder. För därför i första hand dialog med medarbetaren och avråd från semesteruttag i nuläget. Rådgör med HR om meningsskiljaktighet finns.

Innehållsansvarig

Uppdaterad