Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Genvägar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Förfrågan till lön från tidigare medarbetare

Dataskydd - GDPR

Övriga Intranät

 

Förfrågan till lön från tidigare medarbetare 

Coronavirus – information

Dataskydd – GDPR

E-post – webbmail

Fakturaadresser

Förmånswebben

Koll

Lönerapportering

Lösenordsportalen/ Kontowebben

OPTO  Kräver anslutning från ett personalnätverk eller VPN

Plan digital

RP  Kräver anslutning från ett personalnätverk eller VPN

Servicewebben

Schoolsoft

Utbildningswebben

Via Egencia

Workbuster

Workplace (Obs – du behöver få en inbjudan för att kunna aktivera ditt konto. Maila workplace@academedia.se om du inte redan fått detta. )

Innehållsansvarig

Uppdaterad