Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Genvägar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dataskydd - GDPR

Övriga Intranät

Boka telefon/videokonferens

Academy

Boka resa, konferens och logi

Coronavirus – information

E-post – webbmail

Fakturaadresser

Förmånswebben

Koll

Lönerapportering

Lösenordsportalen/ Kontowebben

OPTO  Kräver anslutning från ett personalnätverk eller VPN

RP  Kräver anslutning från ett personalnätverk eller VPN

Servicewebben

Schoolsoft

Via Egencia

Workbuster

Innehållsansvarig

Uppdaterad