Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Genvägar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OPTO (den tidigare versionen).

För några enheter har vi nyligen lanserat en ny version av OPTO (länken leder till den nya versionen).

Arbetar du inte på en av de aktuella enheterna, eller vill hantera äldre fakturor, använder du den tidigare versionen som vanligt. Detta tills att alla fakturor är färdighanterade där. Så småningom kommer alla skolor arbeta i den nya versionen och nya fakturor kommer automatiskt att hamna där.

Koll

Via Egencia

Lediga jobb inom AcadeMedia

Fakturaadresser

RP

Innehållsansvarig

Uppdaterad