Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Fjärrskrivbordet för Opto & RP (PC)

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För att komma åt system som Opto & RP så behöver du koppla upp dig via vad som kallas fjärrskrivbordet. Det enklaste sättet att komma igång är att ladda ner rätt konfiguration via denna länk

Du kan behöva logga in här, i i så fall använder du dig av ditt vanliga användarnamn och lösenord. (för.efternamn och ditt vanliga lösenord)

Nu bör filen ha laddats ner till din dator. Den placerar sig under ”Hämtade filer”. Vill du hitta den enkelt i fortsättningen, dra den från ”hämtade filer” till ”skrivbordet”.

Dubbelklicka på ikonen. Kommer det upp en dialogruta, klicka ”Anslut”

Sista steget innan du kommer in på fjärrskrivbordet är att ange ditt vanliga lösenord.

Innehållsansvarig

Uppdaterad