Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Google Suite

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Google Suite for Education

Google Suite for Education (förkortat GSfE eller G Suite) är en paketerad tjänst från Google, speciellt anpassad för skolor.

GSfE är en svit av applikationer för kommunikation och samarbete. Här ingår Gmail, Kalender, Drive, Sites, Google+, Hangouts Meet och Classroom . I Google Drive finns online-applikationer för textdokument, kalkylark, formulär, presentationer och ritningar. Programpaketen är starkt integrerade med varandra för snabb kommunikation och samarbete i molnet.

GSfE har på bara några år växt från pilotprojekt på några av våra skolor till full produktionsmiljö på över 100 enheter. I världen finns det just nu över 45 miljoner elever och lärare som använder GSfE. Man beräknar att det år 2020 kommer finnas över 110 miljoner användare.

Utan reklam

Google Suite for Education skiljer sig från privata Google-konton. En stor skillnad är att i GSfE ägs all data av skolan och får inte genomsökas eller användas till någonting av Google. Det är även fritt från reklam.

Googles startsida för support GSfE

Bra tips från Google

Gmail

Hjälpcentret för Gmail
Återskapa borttagna meddelanden

Drive

Hjälpcentret för Google Drive
Ordna dina filer på Google Drive
Återställa en fil

Hangout

Hjälpcentret för Hangouts

Classroom

Hjälpcentret för Classroom

Innehållsansvarig

Uppdaterad