Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ändra eller återställ lösenordet (för dig utan SchoolSoft)

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Denna guide för lösenordsbyte gäller det lösenord som är kopplat till ”förnamn.efternamn@learnet.se”. Det användas främst till datorinloggning, E-posten, medarbetarwebben och fjärrskrivbordet. Guiden gäller dig som inte har lösenord via SchoolSoft.

Våra användarnamn är uppbyggda enligt strukturen förnamn.efternamn. Har du en siffra efter ditt efternamn beror det på att det finns fler personer med samma namn inom koncernen. Ett exempel på det är Anna.Andersson12.

Våra lösenord ska bytas var fjärde månad. En vecka innan ditt lösenord går ut får du ett mail som påminnelse. Du kan följa instruktionerna i mailet, alternativt följer du den här länken: lösenordsportalen.

Har du glömt ditt lösenord, eller missat att byta i tid, kontaktar AcadeMedia IT. Du måste göra det via telefon, eftersom alla andra kontaktvägar kräver att du är inloggad. Du når oss på 0771-79 44 00.

Innehållsansvarig

Uppdaterad