Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Skadliga mail som kan spridas

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vi löper idag en allt större risk för dataintrång, dataläckage och datasabotage pga. skadliga mail som sprids där mottagaren luras att klicka på länkar och följer instruktionerna för att lämna ut t.ex. inloggningsuppgifter eller laddar ner och klicka på skadliga filer.


Exempel 1 (Falsk avsändare)

Här får mottagaren Lars Larsson ett mail som ser ut att vara från Nina Nilsson på skatteverket. Laddar Lars ner och klickar på den bifogade filen kan hans dator infekteras av ett datorvirus som får full åtkomst till hans dator och nätverk.

Hur upptäcker man att mailet kan vara skadligt?

 1. Mailet kommer inte från “@skatteverket.se”
 2. Bifogade zip-fil från skatteverket är inte sannolikt
 3. Är det rimligt att bli kontaktad av skatteverket på detta vis?

Tips: Stanna upp och fundera på rimligheten i mailet.


Exempel 2 (Kapad avsändare)

Här får mottagaren Anna andersson ett mail från sin kollega Lars Larsson vars e-postkonto blivit kapat när Lars klickade på länken i ett likadant mail. Länken gick till en hemsida som såg ut som en Microsofts inloggningssida där Lars angav sitt användarnamn och lösenord. Kort därefter skickades samma mail ut från Lars e-postkonto till alla hans kontakter.

Hur upptäcker man att mailet kan vara skadligt?

 1. Väldigt begränsad information i ämnesraden
 2. Mailets innehåll är begränsat samt hänvisar endast till en länk

Tips: Stanna upp och fundera på rimligheten i mailet, sen kan du även svara på mailet och be om mer information om du är osäker.


Generella tips

Skadliga e-postmeddelanden kan komma från vem som helst och se ut hur som helst. Det vanligaste är att mailet försöker lura mottagaren att klicka på länkar eller ladda ner och öppna bifogade filer.

 1. Fundera på rimligheten i e-postmeddelanden
 2. Kontrollera avsändaradressen
 3. Ge aldrig ut användarnamn och lösenord
 4. Hantera bifogade filer i mail med försiktighet
 5. Hantera länkar i mail med försiktighet
 6. Be avsändaren om mer information om du är osäker
 7. Radera mail som du misstänker är skadliga
 8. Kontakta Academedias IT-support på 0771-79 44 00 vid frågor eller funderingar

Viktigt
Ring Academedias IT-support på 0771-79 44 00 så snabbt som möjligt. om du av misstag har klickat på en länk och lämnat ut ditt användarnamn och lösenord eller laddat ner och klickat på en fil från ett e-postmeddelande som i efterhand verkade konstigt?

Innehållsansvarig

Uppdaterad