Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rapportera skräppost och skadliga mail

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Instruktion för att rapportera skräppost och skadliga mail i Outlook och Gmail

Inledning

Det florerar stora mängder skräppost och skadliga mail på internet. Våra skräppostfilter fångar dem flesta av dessa mail men några lyckas ändå komma igenom. För oss som användare är det viktigt att vara försiktiga med att öppna och klicka på länkar i mail som kan vara skadliga samt att vi rapporterar dessa mail för att förbättra vårt skräppostfilter. Följande instruktioner är framtagna för att beskriva hur man rapporterar ett skräppostmail i Outlook eller i Gmail.

I Outlook:

# När du förhandsgranskar eller har öppnat mailet så klicka du på ”Rapportera meddelande”, välj antingen ”Skräppost” eller ”Nätfiske” beroende på vad som passar in på mailet (Se bild nedan).

*******************

*******************

I Gmail:

Markera eller avmarkera skräppost i Gmail
https://support.google.com/mail/answer/1366858?hl=sv&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=2

Undvika och anmäla nätfiskemeddelanden
https://support.google.com/mail/answer/8253?hl=sv#zippy=%2Crapportera-ett-n%C3%A4tfiskemejl

Innehållsansvarig

Uppdaterad