Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Säkerställ att andra kan nå dig

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Touchpoint är vår gemensamma digitala telefonbok där både kollegor och de som arbetar i vår växel söker information och kontaktuppgifter till koncernens alla medarbetare. När någon ringer till svarsservice som ansvarar för vår växel så utgår de från uppgifterna som är registrerade i Touchpoint.

För att växeln ska kunna koppla till rätt person är det av stor vikt att du har säkerställt att din profil i Touchpoint är uppdaterad med korrekt information och kontaktuppgifter. Detta gör du enklast genom att ladda ner appen Touchpoint+ till din telefon, för att därifrån uppdatera dina personliga uppgifter.

 • Manual för nedladdning av appen i Iphone
 • Manual för nedladdning av appen i Android

För dig som vill veta mer om vad Touchpoint är finns information här.

Uppdatera

 1. Gå in på appen Touchpoint+ (viktigt att plustecknet kommer med). Uppdatera din information genom att dra den grå stapel i kanten på sidan åt höger. Klicka på rubriken ”Jag” och scrolla ner. Uppgifterna som är ifyllda hämtas från ditt användarkonto hos AcadeMedia och går inte att ändra. Däremot kan du komplettera fälten som är markerade med en penna.
 2. Lägg till sökord. Här lägger du in ord som hjälper växeln att hitta dig, exempelvis ansvarsområden, titel, roll, funktion, skola/skolor. Om du arbetar som chef för flera enheter så är det viktigt att alla dina skolor läggs till här. Skilj sökorden med ett kommatecken och ett mellanslag, ex xxx, xxx, xxx

Tänk på detta

 • Om du lägger till information i fältet ”Roll/funktion” så måste du även lägga till samma information i fältet ”Sökord” för att växeln ska få träff.
 • I fältet ”Samtalshantering” kan du lägga in information som är bra för växeln att känna till, t ex vem som tar dina samtal när du inte är på plats eller dina arbetstider.

Har du frågor?

Kontakta kundansvarig.borlange@coor.com.

Innehållsansvarig

Uppdaterad