Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Organisation IT

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Head of IT
Andreas Roos
andreas.roos@academedia.se, +46768308212

Risk and security lead
Fredrik Holmqvist
fredrik.holmqvist@academedia.se, +46760021793

Verksamhets it chef Vux och Fsk
Tore Olbert
tore.olbert@academedia.se, +46734346777

Verksamhets it chef Gym och Gsk
Royne Berglund
royne.berglund@academedia.se, +46708393001

Head of Infrastructure coordination
Peter Berglund
peter.berglund@academedia.se, +46702570568

Head of Governance and arcitechture
Maria Malmqvist
maria.malmqvist@academedia.se, +46760366457

Head of IT Operations
Stefan Törnblom
stefan.tornblom@academedia.se, +46761053463

Head of IT Servicedesk
Jessica Ericsson
jessica.ericsson@academedia.se, +46760853056

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad