Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Årsredovisningar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Alla bolag inom AcadeMedia har brutet räkenskapsår. Det innebär att det ekonomiska året startar den första juli varje år och sträcker sig till den sista juni året efter.

På undersidorna till vänster i listan hittar du årsredovisningar för respektive dotterbolag för respektive räkenskapsår.

Innehållsansvarig

Uppdaterad