Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Årsredovisningar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Alla bolag inom AcadeMedia har brutet räkenskapsår. Det innebär att det ekonomiska året startar den 1 juli varje år och sträcker sig till den sista juni året efter.

På undersidorna nedan hittar du årsredovisningar för respektive dotterbolag från de tre senaste åren.

Innehållsansvarig

Uppdaterad