Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Frågor och svar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Om elev X får ett busskort 1 september, tappar busskortet och får ett nytt innan ny månad är kommen – då blir det dubbel kostnad. Vid möten med kommunen och de som hanterar systemet så har vi friskolor påpekat att 1.Dubbelfakturering sker och 2. Det blir för hela kostnaden och inte bara den månad som eleven har haft två busskort, och därmed så blir differensen så stor.

(A)Respektive skola/enhet har bestämmelser via avtal med kommun hur hanteringen ska ske och agera utifrån situation. Detta är något som Rektor/admin/BC kommer överens om hur det ska hanteras.  (B)Vissa fall finns det avtal med vårdnadshavare som administratör får skapa ett faktureringsunderlag vi inom EKS fakturerar vårdnadshavare för. (C) Ifall eleven får ett nytt kort vid tex borttappad kort. Så skall skolan spärra det gamla kortet och beställa ett nytt kort. Dessutom skall det nya kortet redovisas som 0 kr i Schoolsoft.  Kortnummerinformationen använder endast skolan vid ”spärrakort”. Vi på ekonomi och kommun är inte intresserade av kortnummer.

Eventuella differanser kommenteras mellan BC och Admin då det finns orsaker till extra kostnader och eventuellt hur de ska hanteras. Detta påvisar också vikten av att korten registreras i SchoolSoft samt hur mycket vi beställer in vid skolstart.

Detta är något som BC/Rektor/Admin bör kommunicera sinsemellan varandra då EKS utgår från vad som finns i SchoolSoft. EKS sätter ej priser utan hanteras av respektive kommun

Om ej kortet tas tillbaka så bör administatören hantera detta som faktureringsunderlag som skickas till ekonomiservice. Detta avseende både

·       Externt (utanför Academedia)

·       Internt (inom Academedia)

 • OBS Köpta busskort inom Stockholmslokaltrafik kan ej returernas därav viktigt vid beställning att antalet kort blir korrekt.
 • Viktigt att ta kontakt med respektive lokal/länstrafik för att bekräfta avslut och eventuellt begära kreditering/minskad fakturering.

För att veta vilka elever som har inackorderingstillägg behöver ni vända er till CSN för utdrag av lista.

Ersättning erhålls till elever fram till och med VT året eleven fyller 20.

Priset som anges i Schoolsoft skall alltid vara inkls 6% moms.

 • Om eleven får samma kortnummer behöver inget nytt registreras då ersättning redan är begärd för kortet
 • Om eleven får ett nytt busskort kostnadsfritt skall tidigare rad avslutas (from datum) och det nya kortet registreras med pris ”0”
 • Om eleven får ett nytt busskort men till ny kostnad skall tidigare rad avslutas (from datum) och det nya kortet registreras med korrekt pris samt faktureringsunderlag skickas till EKS servicewebb (efter deadline).

Om en elev inte längre är berättigad ett kort efter deadlinen ex den 10:e oktober, t.ex. p.g.a. avbrott eller flytt. Låt oss säga att eleven slutar den 17 november. Då skall slutdatum ändras i SchoolSoft, kontakta trafikbolaget för prisjustering och eventuella krediteringar för minskad kostnad samt meddela busskortsfakturering@academedia.se vilka korrigeringar som kommer äga rum.

Detta ligger hos administratör att säkerställa vid utdelning av kort till eleven eller eventuellt via GoogleMaps för kontroll. Vid närmare än 6 km skall kortets pris registreras med ”0”.

Innehållsansvarig

Uppdaterad