Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Registrering i Schoolsoft

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

 

 

Registrering – Enstaka elever

OBSERVERA: Registrering görs på elevnivå under fliken korthantering. Ni kan alltid läsa vad som ska registreras under informationsrutan för respektive kolumn under korthantering.

 1. 1. Starta med att logga in i SchoolSoft:
 1. 2. Välj dörefter vilken Skola detta skall registreras för, fliken längst upp i fönstret:
 1. 3. Därefter går ni till fliken till vänster under «Underhåll» och klickar på länken för «Elever»:
 1. 4. Sök därefter upp eleven som ni skall registrera busskort för:
 1. 5. Eleven dyker upp i listan nedan, klicka in på eleven genom att klicka på raden:
 1. 6. Elevinformation visas, gå därefter till fliken «Korthantering»:

Registrering – flik korthantering 1 termin

 1. 7. Inne under korthantering skall följande fält fyllas i: 1. Skapa nytt kort: «HTkortnummer» eller «VTkortnummer» (Obs årskort separeras genom två rader)
 2. 2. Kategori: «Busskort»
 3. 3. Från och med: format «YYYY-MM-DD»
 4. 4. Till och med: format «YYYY-MM-DD»
 5. 5. Pris: Terminspriset ink moms (Observera att ange bruttopris ink 6% moms) a. Ta kontakt med busskortsleverantören för att stämma av kostnaden för ett busskort. Observera att kommunen endast ersätter för det billigaste alternativet från och till skolan.
  • b. Priset som anges här kommer EKS därefter använda i sin fakturering/ersättning till kommunen
  • c. I de fall som rektorn tar beslut om att dela ut ett busskort till en elev som inte utgår ersättning för ska priset vara angivet «0».

Registrering – flik korthantering 2 terminer (ex Årskort)

  • 7. Inne under korthantering skall följande fält fyllas i: Rad 1: 1. Skapa nytt kort: «HTkortnummer»
  • 2. Kategori: «Busskort»
  • 3. Från och med: format «YYYY-MM-DD» (ex 2019-07-01)
  • 4. Till och med: format «YYYY-MM-DD» (ex 2019-12-31) Pris: Terminspriset ink moms (Observera att ange bruttopris ink 6% moms)
   Rad 2: 5. Skapa nytt kort: «VTkortnummer»
  • 6. Kategori: «Busskort»
  • 7. Från och med: format «YYYY-MM-DD» (ex 2020-01-01)
  • 8. Till och med: format «YYYY-MM-DD» (ex 2020-06-30)
  • 9. Pris: Terminspriset ink moms (Observera att ange bruttopris ink 6% moms)
  • 8. Efter registrering av eleven klickar du på «Spara»:

Innehållsansvarig

Uppdaterad