Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Busskortsredovisning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ny rutin för hantering avv busskort  gäller från och med verksamhetsåret 19/20.

OBS! Om skolan inte delar ut busskort gäller inte nedan.

 

Varje kort ska registreras i Schoolsoft på den elev som fått kortet, vilket gör att det blir lättare att spåra korten.
Du som administratör kan läsa in färdiga listor med busskortsnummer i Schoolsoft för en mer automatiserad hantering. Dessutom kommer man kunna ta ut rapporter för att kunna kontrollera vilka elever som tilldelats respektive kort samt busskortsnummer. Detta gör också att hanteringen av busskort inte är personberoende. Detta leder till ökad kvalitet, bättre spårbarhet och effektivare överlämning mellan avdelningarna där vi utgår från samma källdata.

Avläsning av busskort från Schoolsoft kommer att ske 10:e oktober för höstterminen, och efter det görs eventuella justeringar manuellt av respektive skola.

Det går bra att lägga in uppgifter och kort och nummer på eleverna redan nu.

servicewebben hittar du länk till rutinbeskrivning under Nyheter.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Var noga med din kortbeställning:

  • Beställ inte för många kort, alla buss-/tågbolag tar inte tillbaka överblivna kort.
  • Beställ rätt sorts kort, kommunen ersätter bara det kort eleven har rätt till.

Skolan riskerar annars att stå för kostnaden.

Buss-/tågkortsfakturorna som avser läsårskort ska konteras på konto 1689 och ert kostnadsställe i Opto.

Det är viktigt att skolan dokumenterar samtliga kort som delas ut till eleverna.

Den 10 oktober och 10 februari sker avläsning i Schoolsoft.

I Schoolsoft ska bara de elever finnas med som vi ska fakturera kommunerna för. Det vill säga inte elever över 20 år eller som bor för nära skolan för att vara berättigade till busskort. Ta gärna en extra koll att det är rätt kommun och att elevernas namn och personnummer stämmer i redovisningen.

Skolor som har SL som leverantör

Kommuner inom UEDB vill inte att vi skickar fakturor till dem för busskortskostnader, utan det ska endast skickas mejl med info om vilka elever en skola vill ha ersättning för. Därefter sker utbetalning i samband med utbetalning för skolpeng. Ekonomiservice meddelar kommunerna om vilka busskort vi vill ha ersättning för.

Om ni behöver fakturera för enstaka busskort efter att ha rapporterat till Ekonomiservice, använd blanketten Övrig fakturering och lägg ett ärende till oss på Servicewebben.

Innehållsansvarig

Uppdaterad