Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Förebygga

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Förebyggande arbete på förskolan handlar om att identifiera risker.

Förebygga diskriminering och kränkande behandling genom att kartlägga och identifiera risker (kartläggningsmetod från DO):

Husmodellen – Handledning

Husmodellen – Bild

Förebygga genom att kartlägga – En lärmiljö som är anpassad utifrån barnens behov:

Förskolans blanketter för att kartlägga organisation-, grupp- och individnivå hittar du här. (Du omdirigeras till Portalen och behöver scrolla ner på sidan för att hitta de nya blanketterna.)

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad