Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Förebygga

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Förebyggande arbete på förskolan handlar om att identifiera risker.

Förebygga diskriminering och kränkande behandling genom att kartlägga och identifiera risker (kartläggningsmetod från DO):

Husmodellen – Handledning

Husmodellen – Bild

Förebygga genom att kartlägga – En lärmiljö som är anpassad utifrån barnens behov:

Förskolans blanketter för att kartlägga organisation-, grupp- och individnivå hittar du här. (Du omdirigeras till Portalen och behöver scrolla ner på sidan för att hitta de nya blanketterna.)

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad