Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Gymnasiets elevhälsoarbete

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

“Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven” (Vägledning för elevhälsa) och detta sker främst genom det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som utförs på varje skola.  Som stöd finns centralt stöd för centrala elevhälsan som arbetar på koncernnivå för att förbättra elevhälsan för alla elever på våra skolor.

Här kan ni hitta information och material som kan hjälpa er att skapa ett framgångsrikt elevhälsoarbete. Hitta det du söker genom att klicka dig fram i menyn till vänster eller läs i dokumenten i lila rutan till höger. Om ni har frågor eller förslag kring innehåll eller annat som berör elevhälsa finner ni kontaktuppgifter nedan.

 

Nytt från Folkhälsomyndigheten:

Skolans betydelse för psykiska problem bland barn

Skolans betydelse för inåtvända psykiska problem bland skolbarn

Kunskapsstöd från Socialstyrelsen- Bedöma barns mognad för delaktighet

 

Centralt stöd för elevhälsa gymnasiet

Marte Torp, Chef centralt stöd för elevhälsa/medicinsk verksamhetschef, marte.torp@academedia.se

Pernilla Fritz, skolöverläkare gymnasiet, pernilla.fritz@academedia.se

Henrietta Gellert, ledningsansvarig skolsköterska, henrietta.gellert@academedia.se

Lina Cohen, Skolpsykolog – GO Kreativa

Pernilla Berggren, Skolpsykolog -GO Praktiska

Frej Stansvik, Skolpsykolog- tjänstledig

Annika Alvasdotter, Skolpsykolog- GO Teoretiska, GO DBGY

Solveig Zirkelbach, Skolpsykolog- GO NTI, GO DBGY

Åsa Ek Lööv, Skolläkare- Stockholm

Malin Motamedi, Skolläkare-Norrland

Peter Ledstam, Skolläkare- Mellansverige

, Skolläkare- Västra Götaland, Halland

Marit Grelz, Skolläkare- Skåne

Bogdan Centea, Skolläkare- Östra Götaland

Kontaktuppgifter till elevhälsan på respektive skola hittar du på skolans hemsida.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad