Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Gymnasiets elevhälsoarbete

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Information om Covid-19 som berör elevhälsans arbete:

Socialstyrelsen: Frågor och svar för elevhälsan under covid-19
SKR: Stödlista för psykisk hälsa i kristid
AcadeMedias information om Covid 19: Coronavirus-information
AcadeMedias site om distansundervisning: Undervisning på distans

“Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven” (Vägledning för elevhälsa) och detta sker främst genom det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som utförs på varje skola.  Som stöd och inspiration finns den centrala elevhälsan som arbetar på koncernnivå för att förbättra elevhälsan för alla elever på våra skolor.

Här kan ni hitta information och material som kan hjälpa er att skapa ett framgångsrikt elevhälsoarbete. Hitta det du söker genom att klicka dig fram i menyn till vänster eller läs i dokumenten i lila rutan till höger. Om ni har frågor eller förslag kring innehåll eller annat som berör elevhälsa finner ni kontaktuppgifter nedan.

 

Nytt från Folkhälsomyndigheten:

Skolans betydelse för psykiska problem bland barn

Skolans betydelse för inåtvända psykiska problem bland skolbarn

Kunskapsstöd från Socialstyrelsen- Bedöma barns mognad för delaktighet

Den centrala elevhälsans blogg hittar ni här.

Academy hittar ni aktuella utbildningar under rubriken Elevhälsa

Centrala elevhälsan gymnasiet

Marte Torp, chef centrala elevhälsan/medicinsk verksamhetschef, marte.torp@academedia.se

Kristina Bähr, skolöverläkare, kristina.bahr@academedia.se

Monika Mattsson, centralt stöd specialpedagogik, monika.mattsson@academedia.se

Henrietta Gellert, samordnande skolsköterska, henrietta.gellert@academedia.se

Lina Cohen, Skolpsykolog – GO DBGY, GO Kreativa

Pernilla Berggren, Skolpsykolog -GO Praktiska, GO Teoretiska

Frej Stansvik, Skolpsykolog- GO NTI

Linn Hultin, Skolläkare- VG-regionen, Skåne

Pernilla Fritz, Skolläkare- Stockholm

Malin Motamedi, Skolläkare-Norrland

Peter Ledstam, Skolläkare- Mellansverige

Kontaktuppgifter till elevhälsan på respektive skola hittar du på skolans hemsida.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad