Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Barn som far illa

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Alla som arbetar inom skolan har en lagstadgad skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de misstänker eller vet om att ett barn far illa.

Elever under 18 år är barn i lagens mening.

Här hittar du information om att göra en orosanmälan för barn. Här finns också information om barn som utsätts för fysiska övergrepp.

 

Skolverket om att göra orosanmälan för barn

Socialstyrelsen om orosanmälan

Barn som utsätts för fysiska övergrepp

Innehållsansvarig

Uppdaterad