Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Psykosociala insatsen gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nyhet- Yrkesspecifika utbildningsinsatser  från höstterminen 2020 för skolkuratorer inom gymnasiet för anmälan på Academy.
Anmälan till samtliga utbildningstillfällen gör du på: Academy- elevhälsa gymnasieskola

Har du frågor om utbildningen kontakta Kristina Bähr: kristina.bahr@academedia.se

För juridiskt stöd i din yrkesutövning kontakta segmentets jurister:

Nytt från Folkhälsomyndigheten:

Skolans betydelse för psykiska problem bland barn

Skolans betydelse för inåtvända psykiska problem bland skolbarn

 

Kunskapsstöd från Socialstyrelsen- Bedöma barns mognad för delaktighet

För övriga frågor kontakta:

Innehållsansvarig

Uppdaterad