Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Psykosociala insatsen gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nyhet- Yrkesspecifika utbildningsinsatser  från höstterminen 2020 för skolkuratorer inom gymnasiet för anmälan på Academy.
Anmälan till samtliga utbildningstillfällen gör du på: Academy- elevhälsa gymnasieskola

Har du frågor om utbildningen kontakta Kristina Bähr: kristina.bahr@academedia.se

För juridiskt stöd i din yrkesutövning kontakta segmentets jurister:

Nytt från Folkhälsomyndigheten:

Skolans betydelse för psykiska problem bland barn

Skolans betydelse för inåtvända psykiska problem bland skolbarn

 

Kunskapsstöd från Socialstyrelsen- Bedöma barns mognad för delaktighet

För övriga frågor kontakta:

Innehållsansvarig

Uppdaterad