Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Analysera din skolas elevhälsa

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här presenteras fyra verktyg som tillsammans hjälper dig att ta ett helhetsgrepp på din skolas elevhälsa.

1. Det första verktyget som du kan ta hjälp av är ett analysverktyg, som innebär att du gör en självskattning av skolans elevhälsa. Därefter kan skolan prioritera åtgärder utifrån resultatet. Läs mer i diagnos på elevhälsan i lila rutan.

2. Det andra verktyget är en checklista, som innebär att du får hjälp att bedöma hur väl skolans elevhälsa lever upp till lagkraven. Checklista för elevhälsan används även vid interna granskningar. I rutan till höger hittar du också andra checklistor för elevhälsan.

3. Det tredje verktyget är ett webbaserat stöd för att beskriva skolans organisation och arbete i det generella elevhälsouppdraget i en elevhälsoplan. Verktyget ger stöd för beskrivningen av skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete liksom hur vi samverkar och organiserar skolans elevhälsoarbete på skol-, grupp- och individnivå. Elevhälsoplanen skapar du här.

4. Det fjärde verktyget är kompetensutveckling och handledning som finns via Academy.

Innehållsansvarig

Uppdaterad