Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Metodbok EMI Gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Metodboken är avsedd för personal inom elevhälsans medicinska insats på AcadeMedias gymnasiesegment.

För att hålla dig uppdaterat på nyheter och ändringar i metodbok ska du klicka på länken nedan en gång per vecka: 

Nyheter & uppdateringar

På grund ut av pågående pandemi finns framtaget tillfällig riktlinje kring mottagningsverksamheten på skolan för EMI:

Tillfällig riktlinje mottagning EMI Ht-20

 

Yrkesspecifik utbildning EMI gymnasiet distans ht-20

Du anmäler dig genom länk: Academy- Elevhälsa gymnasieskola
Anmälan måste ske senast dagen innan utbildningen.

Gymnasiesegmentets centrala organisation EMI

Henrietta Gellert- Samordnande skolsköterska
henrietta.gellert@academedia.se
072-2153152

Marte Torp- Medicinsk verksamhetschef
marte.torp@academedia.se
08-7944273

Kristina Bähr- Skolöverläkare
kristina.bahr@academedia.se
08-7944235

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad