Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Frågor och svar – medarbetare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vad gäller om en medarbetare skadar sig på arbetstid?

AcadeMedia har tecknat en arbetsskadeförsäkring som gäller för skador på väg till och från arbetet samt under arbetstid. Skadan ska då anmälas till AFA Försäkring. Arbetsskadorna ska även anmälas till närmaste chef och vid allvarliga olyckor till arbetsmiljöverket och försäkringskassan. Du hittar mer information om det här.

Om en medarbetare får handväska, plånbok, mobil eller liknande skadat eller stulet under arbetstid, finns det försäkring för detta?

AcadeMedia har inte någon sådan försäkring, utan det är medarbetarens hemförsäkring som ska gälla. Om det sker en stor brand eller liknande så kan det gå att få ersättning genom AcadeMedias försäkring om även personals egendom brinner upp.

Vad händer om personal orsakar skada på elev eller på någon annan?

Den ansvarsförsäkring som AcadeMedia har tecknat omfattar skadeståndskrav som ställs mot skolorna och skadan skall då anmälas dit. Det gäller dock att någon har framställt ett krav mot skolan.

Om skadan orsakats med vilja är det medarbetaren själv som är ansvarig.

Vad gäller om en anställd reser med elever, på konferens eller liknande?

AcadeMedia har en reseförsäkring som gäller för alla medarbetare när de reser på uppdrag av AcadeMedia. Denna omfattar exempelvis fysisk skada, försening eller skadat bagage. Försäkringen gäller även på skolresor tillsammans med elever.

En medarbetares bil har skadats av elever, vad gäller?

Om skolan har brustit i sin omsorgsplikt över eleverna så kan skolan bli ansvarig för skadan. Medarbetaren måste då ställa krav mot skolan, annars är det eleven själv som ansvarar för skadan och kan använda sin hemförsäkring.

Innehållsansvarig

Uppdaterad