Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rekrytering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nedan följer en beskrivning på vad du bör tänka på för en rekryteringsprocess som både är effektiv och ger dig rätt kandidater. Vill du läsa mer eller ha material för din rekrytering hittar du mer information i lila rutan.

Frågor att ställa dig innan du börjar rekrytera

 • Kan jag lösa mitt behov på något annat sätt tillfälligt?
 • Går behovet att lösa med befintlig organisation?
 • När är det enklast att hitta den här kompetensen?

Försök göra de tjänster du rekryterar till så attraktiva som möjligt, för då är det lättare att locka kandidater. Kanske kan du genom att se över helheten i din personalgrupp omfördela och använda kompetensen annorlunda. Vissa tjänster är mycket lättare att få bra kandidater till inför läsårets början, så tänk även igenom tillfälliga lösningar.

Hitta kandidater – tänk utanför boxen!

 • Lägg alltid ut en annons på våra hemsidor och Arbetsförmedlingen via Workbuster. Därigenom når du de flesta som aktivt letar andra jobb.
 • Känner du eller kollegorna någon som skulle passa för tjänsten? Använd era egna nätverk och var inte rädd att höra av dig till någon som har precis det du söker – de flesta blir bara glada över en förfrågan!
 • Dela annonsen i sociala medier. Genom sociala medier ser även de som inte aktivt letar jobb att det finns en spännande möjlighet. Använd de kanaler som känns lämpliga – gärna både enhetens och dina egna samt be kollegor dela för större spridning.

Intervjua

 • Spara gärna tid genom att börja med en telefonintervju.
 • Har du kandidater som redan är anställda inom AcadeMedia – stäm av med kandidaten och ta sedan en kontakt med kandidatens nuvarande chef.
 • Håll en intervju fokuserad på det aktuella uppdraget. Använd gärna intervjumallen som finns framtagen.

Referenser/bakgrundskontroll

 • Be att få prata med kandidatens senaste två chefer. Oftast är det inte möjligt att prata med den chef som kandidaten har just nu, men be att få ringa de två som kandidaten haft innan dess.
 • Be om utdrag ur belastningsregistret. Är ett lagkrav för anställning inom för- och grundskolan. Läs mer om vad som gäller här
 • Förbered ett anställningskontrakt.

Innehållsansvarig

Uppdaterad