Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rekrytering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Rekrytering inom AcadeMedia syftar till att säkerställa att rätt person med rätt kompetens tilldelas rätt uppgift vid rätt tidpunkt. Detta görs genom tydliga riktlinjer och processer. Läs AcadeMedias rekryteringspolicy innan du som rekryterande chef inleder en rekrytering.

Rekryteringsprocessen inom AcadeMedia ska innehålla behovsanalys, kravprofil, annonsering och övriga rekryteringskanaler, urval, löpande kommunikation med kandidater,
intervjuer, referenstagning, slutlig bedömning och anställningsbeslut samt introduktion.

Nedan följer en övergripande beskrivning för vad du som rekryterar bör tänka på inför och under processen. Till höger i rutan med dokument hittar du material och information som kan vara till hjälp under genomförandet. Om du avser att anställa en chef, se mer information på sidan om rekrytering av chefer.

Frågor att ställa dig innan du börjar rekrytera

Innan en rekryteringsprocess påbörjas bör du fundera på om en rekrytering är nödvändig eller om behovet går att lösa på något annat sätt. Kanske finns det möjlighet att omfördela arbetsuppgifter inom arbetsgruppen? Kanske finns det en tillfällig lösning?

Hitta kandidater

För att attrahera rätt kandidater är det viktigt att tänka på följande:

  • När ska annonsen publiceras? Vissa tjänster kan exempelvis vara lättare att hitta kandidater till inför läsårets början.
  • Vart ska annonsen publiceras? Alla annonser ska publiceras på din verksamhets hemsida samt på AcadeMedias webbsida för lediga jobb: karriär.academedia.se.
  • Finns det ytterligare relevanta annonseringskanaler? Att publicera på Arbetsförmedlingen är exempelvis gratis och möjliggör ofta att fler potentiella kandidater ser din annons. För övriga annonseringskanaler tillkommer en extra kostnad som faktureras till din enhet.
  • Kan kompetensen finnas inom ditt eller dina kollegors nätverk? Använd gärna era egna nätverk och dela annonsen i sociala medier så som LinkedIn.

Intervju

Inled gärna en första dialog med intressanta kandidater med hjälp av en kortare telefonintervju. Har en intern kandidat inom AcadeMedia ansökt? Se sidan om rekrytering av intern kandidat för mer information. Kandidater som är fortsatt intressanta efter en första dialog bokas in för intervju. Som stöd finns en framtagen intervjuguide som du hittar som dokument på den här sidan. Viktigt att tänka på är att alla kandidater får samma frågor. 

Referenser och bakgrundskontroll

Vid referenstagning, be då att få prata med kandidatens senaste två chefer. Oftast är det inte möjligt att prata med den chef som kandidaten har just nu, då går det bra att ringa de två chefer som kandidaten hade innan dess.

Be om utdrag ur belastningsregistret. Det är ett lagkrav för anställning inom för- och grundskolan. Läs mer om vad som gäller här

Lämna ett erbjudande

När du väl ska framföra anställningserbjudandet, gör det personligen. Då kan du lättare förklara alla aspekter av ditt löne- och förmånspaket och kandidaten får möjlighet att ställa eventuella frågor. För att undvika missförstånd skriver du även ned ditt erbjudande skriftligen tillsammans med ingångslön, detaljer som titel, arbetsuppgifter, arbetsplats och så vidare.

Du kan med fördel använda förmånswebbens rekryteringsverktyg för att illustrera det samlade erbjudandet. Där kan du ta fram en lättöverskådlig sammanställning av kandidatens lön, semester, pension och andra förmåner. Instruktioner för hur du kommer åt rekryteringsverktyget Ditt jobberbjudande hittar du i rutan Dokument på den här sidan.

Checklista vid anställning

Innehållsansvarig

Uppdaterad