Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rekryteringssystem

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Alla verksamheter inom AcadeMedia använder Workbuster som stöd i rekryteringar. I systemet kan du som rekryterar skapa och publicera annonser samt administrera ansökningar. HR-avdelningen inom respektive verksamhet ansvarar för att administrera själva systemet men du som är rekryterande chef ansvarar för all administration kopplat till dina processer samt kontakten med de kandidater som ansöker.

Workbuster – Länk till systemet

Hur ska systemet användas? 

Genom ett gemensamt rekryteringssystem kan alla ansökningar matchas mot hela koncernens behov av kompetensförsörjning. För att kunna ta tillvara på fördelarna som finns med ett gemensamt system är det viktigt att det används på ett enhetligt sätt. Tänk därför på följande när du använder Workbuster:

Gör noteringar om relevant information och var kandidaten är i processen. Noteringarna syftar till att underlätta för andra rekryterande chefer att bli medvetna om att personen exempelvis har varit på intervju hos någon annan verksamhet inom AcadeMedia. Motivera även varför kandidaten eventuellt inte gick vidare i processen.

Registrera kandidatens lämplighet för den aktuella tjänsten. Sätt fem stjärnor på de kandidater som stämmer bäst med kravprofilen och en stjärna för det omvända.

Registrera kandidatens status i processen för den aktuella tjänsten.

För att kandidaterna ska få ett gott och professionellt intryck av verksamheten är det av stor vikt att alla kandidater får återkoppling, åtminstone via e-post. De kandidater som du personligen har varit i kontakt med bör få besked per telefon. Använd gärna de färdiga e-postmallarna som finns i systemet.

Kom ihåg att ändra status på rekryteringen till Avslutad när processen är klar.

 

Vilken användare ser vad i systemet?

Alla våra verksamheter ingår i samma konto i Workbuster. Fler användare kan därför komma att se de noteringar som görs för de kandidater som sökt tjänsten som du rekryterar till. Utgångspunkten är att rekryterande chef endast har tillgång till de kandidater som finns i sina respektive rekryteringsuppdrag. Kandidater som söker fler än en tjänst syns för alla rekryterande chefer för de sökta annonserna. Chefer över större verksamhetsområden, som skolchefer, har tillgång till samtliga verksamheter inom sitt område. HR har tillgång till hela systemet.

Publicera annonser

Alla annonser ska alltid publiceras på din verksamhets hemsida samt på AcadeMedias webbsida för lediga jobb: Academedia.se/ledigajobb. Att publicera på Arbetsförmedlingen är gratis och möjliggör ofta att fler potentiella kandidater ser din annons. Alla annonser som publiceras på Arbetsförmedlingen hämtas också automatiskt till exempelvis LinkedIn jobs och Indeed. För övriga annonseringskanaler tillkommer en extra kostnad som faktureras till din enhet.

Användarkonto, användarguider och hjälp

För att beställa användarkonto till Workbuster, lägg ett ärende till HR genom servicewebben. Guider till systemet når du som användare genom att logga in i Workbuster, klicka på ditt namn i vänstra nedre hörnet och välj ”WB Academy”. Har du frågor eller stöter på problem, hör av dig till den HR-partner som arbetar i din verksamhet –Kontakta HR

Innehållsansvarig

Uppdaterad