Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ålderspension

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Enligt våra kollektivavtal är pensionsåldern 65 år och du uppnår den, formellt, sista dagen i månaden innan du fyller 65 år. Fyller du år i mars, når du alltså pensionsåldern den sista februari. Du har då enligt den avtalade pensionsplanen rätt att avgå med pension och kan av detta skäl välja att avsluta din anställning.

Enligt LAS (Lagen om anställningsskydd) har du som arbetstagare rätt att behålla din anställning till den månad du fyller 68 år. Har anställningen fortsatt efter att arbetstagaren fyllt 68 år har arbetstagaren inte rätt till längre uppsägningstid än en månad och har inte heller företrädesrätt vid turordning, återanställning eller till högre sysselsättningsgrad.

Att göra som medarbetare

 • Sex till nio månader innan du når pensionsåldern bör du prata med din chef och berätta om du vill gå i ålderspension eller ha kvar din anställning.
 • Om du vill gå i ålderspension måste du avsluta din anställning genom att lämna in blanketten Egen uppsägning till din chef. Ordinarie uppsägningstid gäller.
 • Ansök om pension via Pensionsmyndigheten cirka två månader innan du vill ha din första utbetalning.
 • Planera tillsammans med din chef uttag av eventuell innestående ledighet.

Att göra som chef

 • Cirka sex månader innan din medarbetare når lagstadgad pensionsålder får du en påminnelse  från lönesystemet.
 • Genomför därefter ett samtal med medarbetaren om när hen vill avsluta sin anställning för att gå i ålderspension.
 • Om medarbetaren vill gå i ålderspension måste hen själv avsluta sin anställning genom att lämna in blanketten Egen uppsägning.
 • Registrera uppsägningen i Servicewebben. Löneavdelningen sänder sedan vidare information till Collectum.
 • Planera tillsammans med medarbetaren uttag av eventuell innestående ledighet.
 • Gå igenom checklistan på sidan Vid avslut av anställning och genomför ett avslutningssamtal.
 • Planera och genomför avtackning.

Innehållsansvarig

Uppdaterad