Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Avslut på grund av dödsfall

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dödsfall kan vara tungt och svårt att hantera för alla berörda. Det finns inga universallösningar för hur ett dödsfall ska hanteras, men vi har här försökt skapa en checklista kring vad som är bra att tänka på om detta sker.

Alla våra medarbetare är försäkrade och om en medarbetare avlider ska innestående lön, semesterersättning och andra innestående förmåner betalas ut till dödsboet. Detta rapporteras automatiskt till försäkringsbolaget Alecta när löneavdelningen meddelats om dödsfallet.

Om dödsfallet har skett på arbetet ska olyckan omedelbart anmälas till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Du hittar mer information om detta under Arbetsskada och tillbud.

Innehållsansvarig

Uppdaterad