Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Avslut på grund av dödsfall

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dödsfall kan vara tungt och svårt att hantera för alla berörda. Det finns inga universallösningar för hur ett dödsfall ska hanteras, men vi har här försökt skapa en checklista kring vad som är bra att tänka på om detta sker.

Alla våra medarbetare är försäkrade och om en medarbetare avlider ska innestående lön, semesterersättning och andra innestående förmåner betalas ut till dödsboet. Detta rapporteras automatiskt till försäkringsbolaget Alecta när löneavdelningen meddelats om dödsfallet.

Om dödsfallet har skett på arbetet ska olyckan omedelbart anmälas till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Du hittar mer information om detta under Arbetsskada och tillbud.

Innehållsansvarig

Uppdaterad