Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Första hjälpen på jobbet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

När olyckan är framme på arbetet behöver det finnas första hjälpen-åtgärder för att minska följdverkningarna. Åtgärderna ska vidtas på plats för att rädda livet på och minska skadeverkningarna för den drabbade, och för att så snabbt som möjligt, tillkalla eller uppsöka medicinsk vård.

Checklista

På varje arbetsplats och på lämpligt ställe ska det finnas anslag med uppgift om:

 • vilka som är utbildade i L-ABC (livsfarligt läge, andning, blödning och chock) samt i hjärt- och lungräddning
 • var utrustning som förbandslådor, ögon- och nödduschar finns
 • hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsplatsen
 • var utrustning för första hjälpen finns
 • telefonnummer till larmtjänst och taxi
 • adress till arbetsstället och eventuellt också färdbeskrivning.

Det ska vara helt klart vem som gör vad på arbetsplatsen vad gäller första hjälpen. Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för att uppgifterna fördelas på lämpliga personer. I vissa fall kan en särskild beredskapsgrupp behöva bildas som sammankallas när något händer. För mindre företag kan en lösning vara att ha en beredskap tillsammans med andra företag. Alla på arbetsplatsen måste veta hur första hjälpen är organiserad. Det gäller även för inhyrd personal, entreprenörsarbete och praktikanter.

Beställa HLR-utbildning

Life in Mind AB

AcadeMedia har ett ramavtal med Life in Mind AB som är ett personligt företag med instruktörer som är yrkesverksamma inom blåljus- och akutsjukvårdsyrken. De har sedan starten varit extra nischade inom just barn- och ungdomar, med många instruktörer direkt från den akuta barnsjukvården. Life in Mind AB har även HLR-utbildning med hjärtstartare och Första Hjälpen för vuxna. Detta gör deras utbildningar både uppskattade, verklighetsförankrade och anpassade efter barn- och ungdomsverksamheter. De är främst på den svenska marknaden att ta fram en webbaserad HLR utbildning med praktisk träning, sk blended Learning, vilket är framtidens HLR. Deras utbildningar, både webbaserade och fysiska håller hög kvalitet och med en stor portion av glädje och glimten i ögat.

Se vilka utbildningar de erbjuder samt pris i lila rutan.

Beställningar och frågor görs via telefon: 08 -684 09 006 eller mail: info@lifeinmind.se

Uppge gärna vid beställning: 

 • vilken av utbildningsalternativen ni önskar (barn/ vuxen och om den ska den vara webbaserad/fysisk).
 • Om ni har önskemål om tid för utbildning (vi önskar cirka två månaders framförhållning om möjligt)
 • hur många deltagare som ska utbildas
 • kontaktperson (namn och telefon)
 • leveransadress /plats för utbildning
 • fakturauppgifter.

Dafo

AcadeMedia har ett avtal med Dafo som erbjuder en HLR-utbildning för vuxna, maximalt 15 personer per utbildningstillfälle. Utbildningen bokas direkt via vår kontakt på Dafo, se kontaktperson nedan. Mer om innehållet i avtalet med Dafo hittar du här.

Kontaktperson: Elin Ljungström, 070-204 17 17

Relaterade länkar

Första hjälpen och krisstöd

Innehållsansvarig

Uppdaterad