Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Första hjälpen på jobbet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

När olyckan är framme på arbetet behöver det finnas första hjälpen-åtgärder för att minska följdverkningarna. Åtgärderna ska vidtas på plats för att rädda livet på och minska skadeverkningarna för den drabbade, och för att så snabbt som möjligt, tillkalla eller uppsöka medicinsk vård.

Checklista

På varje arbetsplats och på lämpligt ställe ska det finnas anslag med uppgift om:

 • vilka som är utbildade i L-ABC (livsfarligt läge, andning, blödning och chock) samt i hjärt- och lungräddning,
 • var utrustning som förbandslådor, ögon- och nödduschar finns,
 • hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsplatsen,
 • var utrustning för första hjälpen finns,
 • telefonnummer till larmtjänst och taxi,
 • adress till arbetsstället och eventuellt också färdbeskrivning.

Det ska vara helt klart vem som gör vad på arbetsplatsen vad gäller första hjälpen. Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för att uppgifterna fördelas på lämpliga personer. I vissa fall kan en särskild beredskapsgrupp behöva bildas som sammankallas när något händer. För mindre företag kan en lösning vara att ha en beredskap tillsammans med andra företag. Alla på arbetsplatsen måste veta hur första hjälpen är organiserad. Det gäller även för inhyrd personal, entreprenörsarbete och praktikanter.

Beställa HLR-utbildning

Life in Mind AB

AcadeMedia har ett ramavtal med Life in Mind AB som är ett personligt företag med instruktörer som är yrkesverksamma inom blåljus- och akutsjukvårdsyrken. De har sedan starten varit extra nischade inom just barn- och ungdomar, med många instruktörer direkt från den akuta barnsjukvården. Life in Mind AB har även HLR-utbildning med hjärtstartare och Första Hjälpen för vuxna. Detta gör deras utbildningar både uppskattade, verklighetsförankrade och anpassade efter barn- och ungdomsverksamheter. De är främst på den svenska marknaden att ta fram en webbaserad HLR utbildning med praktisk träning, sk blended Learning, vilket är framtidens HLR. Deras utbildningar, både webbaserade och fysiska håller hög kvalitet och med en stor portion av glädje och glimten i ögat.

Se vilka utbildningar de erbjuder samt pris i lila rutan.

Beställningar och frågor görs via:

Telefon: 08 -684 09 006

Mail: info@lifeinmind.se

Uppge gärna vid beställning: 

 • Vilken av utbildningsalternativen ni önskar (barn/ vuxen och ska den vara webbaserad/fysisk)
 • Om ni har önskemål om tid för utbildning (vi önskar ca 2mån framförhållning om möjligt)
 • Hur många deltagare du behöver utbilda.
 • Kontaktperson hos er (namn och telefon till denna)
 • Leveransadress /plats för utbildning
 • Fakturauppgifter

Anticimex

AcadeMedia har ett avtal med Anticimex som erbjuder en HLR-utbildning för vuxna, maximalt antal är 15 personer per utbildningstillfälle. Utbildningarna bokas hos Anticimex, kontaktuppgifter hittar du här.

Relaterade länkar

Första hjälpen och krisstöd

Innehållsansvarig

Uppdaterad