Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Omplaceringsutredning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

När arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar, när alla åtgärder är uttömda och det har framkommit att medarbetaren inte kan återgå till det ordinarie arbetet, ska arbetsgivaren göra en omplaceringsutredning.

Ett viktigt underlag för en omplaceringsutredning är arbetsförmågebedömningen. I kartläggningen matchas medarbetarens arbetsförmåga och kvalifikationer mot lämpliga lediga tjänster. Det kan även röra sig om tjänster som ligger utanför medarbetarens nuvarande anställningsavtal som han/hon har tillräckliga kvalifikationer för.

Att göra

  • Ta kontakt med HR, om detta inte gjorts tidigare.
  • Boka tid med medarbetaren och förbered honom/henne på vad som ska diskuteras. Påminn medarbetare igen om att han/hon har skyldighet att aktivt delta i rehabiliteringsprocessen.

Glöm inte att

  • Dokumentera
  • Om erbjudande om omplacering lämnas, bestäm dag och tid för uppföljning av omplaceringserbjudandet.

Tänk på att

  • Som arbetsgivare har du ingen skyldighet att skapa nya arbetsuppgifter eller inrätta nya permanenta tjänster som inte finns i verksamheten.

Innehållsansvarig

Uppdaterad