Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Dokumentation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Det är av ytterst stor vikt att kontinuerligt föra minnesanteckningar och dokumentera alla möten, samtal, överenskommelser och liknande genom hela rehabiliteringsprocessen.

I vissa situationer kan dokumentationen vara juridiskt avgörande för att föra en rehabiliteringsfråga vidare. Det kan till exempel gälla vid omplacering eller om anställningen upphör. Dokumentationen är även viktig för att säkerställa kontinuiteten i rehabiliterings­processen vid till exempel chefsbyte.

Dokumentationen ska innehålla:

 • Vilka som närvarar
 • Beskrivning av åtgärder
 • Tidsplan för åtgärder
 • Vem som ansvarar för åtgärden
 • Uppföljningsdatum

Minnesanteckningar

Ibland kan det vara tillräckligt att göra enklare noteringar för eget bruk i syfte att inte glömma något åtagande och för att kunna följa ärendet. Men ibland är det nödvändigt att göra en dokumentation som stäms av och under­tecknas av berörda personer.

Tänk på att

 • All dokumentation måste förvaras på ett betryggande sätt då känsliga uppgifter kan förekomma.
 • Ta gärna stöd av de blanketter och checklistor som finns kring rehabiliteringsprocessen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad