Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Behörighet och lärarlegitimation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För att få bedriva undervisning kan man som lärare få behörighet på flera sätt. Utgångspunkten är de behörigheter som läraren har i sin lärarexamen. Lärare kan också få behörigheter som inte finns i examen. Detta kan tillgodoses genom ytterligare högskolestudier. Men det finns även andra sätt att få behörighet som du kan läsa om på Skolverket.

För att få tillsvidareanställning och för att få sätta betyg är huvudregeln att den som undervisar ska vara behörig och ha lärarlegitimation. Den som saknar legitimation kan endast bli anställd med tidsbegränsning på ett år i taget. Det finns undantag för lärare i modersmål, yrkesämnen eller individuella kurser eller orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning, som får undervisa längre. Det är huvudmannen som måste fatta beslut om detta. Skolverket anger de undantag som gäller från huvudregeln. Här hittar du också kurser och utbildningar för lärare som kan stärka kompetensen. Behöver behörigheten säkras i olika ämnen är det Lärarlyftet som gäller.

Relaterade länkar

Krav för att få behörighet att undervisa – Skolverket

Krav för att få anställning – Skolverket

Kurser och utbildningar – Skolverket

Lärarlyftets kurser och utbildningar – Skolverket

Ansökan om lärarlegitimation – Skolverket

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad