Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Friskvård

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia har alla medarbetare rätt till friskvårdsbidrag. Beloppet kan variera mellan våra olika verksamheter. Om du vill veta vad du har i bidrag, hur mycket du har nyttjat och hur mycket som finns kvar att använda hittar du det i förmånswebben. Där hittar du även olika friskvårdserbjudanden samt registrerar dina friskvårdskvitton.

Om du är timavlönad eller har en anställning kortare än tre månader har du inte tillgång till förmånswebben men rätt till friskvårdsbidrag. Rutin för hur du registrerar ditt friskvårdskvitto samt information om hur mycket du får i bidrag, kan du läsa om längre ned på sidan.

Du som har tillgång till förmånswebben kan beställa friskvårdsaktivitet direkt därigenom och får då även rabatter på olika leverantörer. Där kan du både välja bland kategorier och söka efter specifika leverantörer som är ansluta. Om du har köpt en friskvårdsaktivitet via exempelvis ett lokalt gym som inte är ansluten till förmånswebben, registrerar du ditt friskvårdskvitto för det under mina förmåner i förmånswebben.

Har du inte tillgång till förmånswebben? Se Rutin för medarbetare som saknar tillgång till förmånswebben längre ned på sidan.

Du som är tillsvidareanställd, provanställd eller har en tidsbegränsad anställning längre än tre månader ser ditt friskvårdsbidrag i förmånswebben.

Deltidsanställda medarbetare får samma friskvårdbidrag som heltidsanställda. Därför får medarbetare som har parallella deltidsanställningar i flera bolag i koncernen enbart friskvårdsbidrag från en anställning. Anställningarna prioriteras enligt följande. 1. Tillsvidareanställning, 2. Anställning med högst sysselsättningsgrad, 3. Anställning med högst lön 4. Bokstavsordning på organisationsenhet.

Anställda kortare än tre månader
Får friskvårdsbidrag med 1/12 av verksamhetens tillämpade friskvårdsbidrag per anställningsmånad.

Medarbetare med timlön
Får sitt friskvårdsbidrag i efterskott för antal arbetade dagar, under förutsättning att antalet arbetade dagar är 30 eller fler. Bidraget betalas ut med 1/360 av verksamhetens tillämpade bidrag per arbetad dag.

Friskvård vid tjänstledighet
Vid tjänstledighet från hela anställningens sysselsättningsgrad går inget friskvårdsbidrag ut för tiden du är tjänstledig och du har heller inte tillgång till övriga förmåner genom förmånswebben. Partiell tjänstledighet påverkar inte friskvårdsbidraget men kan påverka möjligheten att göra köp mot löneavdrag i förmånswebben.

Friskvård vid föräldraledighet
Föräldralediga behåller sitt friskvårdsbidrag under föräldraledigheten men kan inte göra köp mot löneavdrag i förmånswebben.

Friskvård vid sjukdom
Vid sjukdom behåller man sitt friskvårdsbidrag men vid hel sjukskrivning kan man inte göra köp mot löneavdrag i förmånswebben

Skatteverket bedömer och beslutar om vad som är och inte är godkänt att bekosta med friskvårdsbidraget. När du ansöker om ersättning för egna utlägg är det därför viktigt att det framgår av kvittot vad för typ av friskvårdsaktivitet som köpts. Det är viktigt att följa Skatteverkets regler för att du som medarbetare inte ska riskera att förmånsbeskattas.

Sista dagen att använda friskvårdsbidraget är den sista juni. Då behöver alla kvitton och beställningar vara registrerade i förmånswebben för att belasta rätt period. I juli fylls ditt friskvårdsbidrag på med ett nytt belopp. Kvitton och beställningar som registreras senare än sista juni kommer att belasta det nya bidraget. Se därför till att vara ute i god tid med att använda ditt friskvårdsbidrag.

Observera att du måste registrera din friskvård innan din sista anställningsdag då du inte har tillgång till denna förmån när du inte längre är anställd.


Rutin för medarbetare som saknar tillgång till förmånswebben

För att registrera ditt friskvårdskvitton måste du först se till att kvittot är attesterat av din chef, genom att chefen signerar och skriver ett namnförtydligande på kvittot. Därefter scannar du in detta och lägger ett ärende till lön i servicewebben. Originalkvittot behåller du själv och det måste sparas i två år.  I ärendet och med originalkvittot måste även ditt fullständiga namn och personnummer framgå. Löneavdelningen räknar därefter ut bidraget utifrån följande rutin:
Anställda kortare än tre månader får friskvårdsbidrag med 1/12 av verksamhetens tillämpade friskvårdsbidrag per anställningsmånad.
Medarbetare med timlön får sitt friskvårdsbidrag i efterskott för antal arbetade dagar, under förutsättning att antalet arbetade dagar är 30 eller fler. Bidraget betalas ut med 1/360 av verksamhetens tillämpade bidrag per arbetad dag.

Innehållsansvarig

Uppdaterad