Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Konvertibler

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Från den 11 februari till och med den 24 februari 2019, har det funnits möjlighet att teckna konvertibler. Konvertibelprogrammet har riktats till alla tillsvidareanställda medarbetare inom AcadeMediakoncernen i Sverige. Under vissa tidpunkter är det möjligt att byta konvertibler mot aktier, annars får man tillbaka pengarna vid programmets slut. 

Aktuell information januari/februari 2022

Under januari 2022 får du som deltar i konvertibelprogrammet brev om den kommande konverteringsperioden.

Den första perioden då du som deltagare kan begära att dina konvertibler byts till aktier i AcadeMedia inträffar under perioden 2-15 februari 2022. Mer information om detta finns i informationsbrevet samt anmälningssedeln som finns att ladda ned på denna sida, se den högra kolumnen.

Utöver den aktuella konverteringsperioden kommer det att inträffa ytterligare tre konverteringsperioder då du kan välja att konvertera dina konvertibler mot aktier i AcadeMedia. Dessa perioder är:
– augusti 2022
– februari 2023
– augusti 2023.

Om du väljer att inte konvertera dina konvertibler till aktier kommer du att få tillbaka dina pengar vid programmets slut.

Om du har frågor om konvertibelprogrammet är du välkommen att maila till konvertibler@academedia.se.

Vad är en konvertibel?

En konvertibel kan beskrivas som en möjlighet att investera i och ta del av värdeskapandet i ett företag, men med en lägre risk än att direkt köpa aktier. I korthet handlar det om att tillsvidareanställda får möjlighet att investera en summa pengar i en så kallad konvertibel.

Därefter kan man välja mellan att få tillbaka sina investerade pengar antingen som kontanter med ränta eller, om värdet på aktierna ökat, konvertera (byta) konvertibeln till aktier. De som väljer att byta konvertibeln mot aktier tar då som aktieägare del av en eventuell värdeökning i AcadeMedia och kan, precis som alla andra delägare, vara med på årsstämman och till exempel ställa frågor och lägga förslag.

Vilka har kunnat teckna konvertibler och vad innebar programmet?

 • Programmet har omfattat de som den 31 januari 2019 har haft en tillsvidareanställning inom AcadeMediakoncernen i Sverige.
 • Teckningsperioden var mellan den 11 till den 24 februari 2019.
 • Senaste dag för betalning är den 15 mars 2019.
 • Löptiden för programmet är 4,5 år och du kan vid fyra olika tillfällen välja att byta konvertiblerna till aktier. Om du inte väljer att göra detta byte kommer du att få tillbaka dina pengar vid programmets slut.
 • Du investerar pengar i företaget och får en ränta (räntan är rörlig och justeras varje kvartal) under den tid du väntar på att byta ditt utlånade kapital till aktier.
 • Du bör bara välja att byta till aktier om kursen har gått upp i snitt minst 4,1 procent per år under löptiden.
 • Det minsta du kan köpa konvertibler för är 5 000 kronor. Alla är garanterade ett belopp om 15 000 kronor. Högsta belopp medarbetare kan få teckna är 150 000 kronor.
 • Syftet med programmet är att skapa incitament till att vara anställd hos AcadeMedia. Om man som medarbetare väljer att sluta på AcadeMedia under konvertibelns löptid får man dock behålla konvertiblerna och rätten till möjlig värdeökning under löptiden. Investerade pengar är alltså bundna under löptiden och man kan välja att antingen konvertera till aktier eller få tillbaka pengarna med ränta vid löptidens slut.

Frågor?

Här hittar du frågor och svar om konvertibler.

Har du ytterligare frågor hör av dig till konvertibler@academedia.se.

Innehållsansvarig

Uppdaterad