Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Konvertibler – Frågor och svar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här är några vanliga frågor och svar om konvertibler.

När kan man byta konvertibler till aktier?

Du kan konvertera konvertibler mot aktier under perioden 2-15 februari 2022, samt augusti 2022, februari 2023 och augusti 2023.

Vad händer när programmet är slut?

Om du inte har konverterat dina konvertibler till aktier så får du tillbaka pengarna då.

Vad är en konvertibel?

Den som tecknar en konvertibel investerar i ett företag. Företaget betalar en årlig ränta på pengarna. När konvertibelprogrammet är slut bestämmer du om du vill byta dina konvertibler mot aktier eller om du vill att AcadeMedia betalar tillbaka dina pengar med ränta. Om aktien går upp med mer än i snitt 4,1 procent per år tjänar du på att byta konvertiblerna mot aktier.

Varför har AcadeMedias tillsvidareanställda fått detta erbjudande?

AcadeMedia är helt beroende av sina medarbetare och deras engagemang i skolverksamheten. Det är deras insats som skapar värde i företaget och samhället. Ägarna har med konvertibelprogrammet velat ge anställda en möjlighet att ta del av värdeutvecklingen som alla som arbetar på AcadeMedia eller något av dess dotterbolag skapar gemensamt.

Vilka har kunnat teckna konvertibler?

Alla som senast den 31 januari 2019 har haft en tillsvidareanställning inom AcadeMediakoncernen i Sverige har haft möjlighet att teckna konvertibler.

Vilka belopp har det handlat om?

Det minsta beloppet att teckna konvertibler var för 5000 kronor. Alla var garanterade att få teckna för 15 000 kronor, men det har funnits möjlighet att köpa mer.

Får jag vanliga aktier om jag byter konvertiblerna mot aktier vid periodens slut eller är det några speciella villkor med dem?

Om du väljer aktier i stället för pengar vid periodens slut får du vanliga aktier. Du kan välja att behålla dem, eller sälja dem. Säljer du dem beskattas den vinst du gör som kapitalinkomst, alltså med en lägre skattesats än löneinkomst. Om du slutar innan konvertibeln kan lösas in får du tillbaka dina pengar med ränta.

Om du behåller dem har du rätt att gå på årsstämman i november varje år där AcadeMedias styrelse, koncernledning och många ägare möts. På årsstämman kan alla ägare, oavsett om de har fem eller 5000 aktier, ställa frågor och ge förslag.

Om du väljer att behålla dina aktier tar du från det datum du får dem själv den risk det innebär att äga aktier, eftersom aktiekursen kan gå både upp och ner.

Vilka risker finns det i det här?

Pengarna är låsta i flera år, även om de ger ränta under tiden kommer du inte åt dem. Att äga en konvertibel är under löptiden säkrare än att äga aktier eftersom konvertibeln kan bytas mot kontanter när konvertibeln löper ut. Värdet på konvertibeln kan alltså inte sjunka.

Pengarna du investerar i konvertibelprogrammet ska betalas tillbaka till dig antingen i form av aktier eller i form av pengar. Om AcadeMedia mot förmodan skulle gå i konkurs kommer pengarna att betalas ut först efter det att långivare (exempelvis banker) fått betalt för de lån de gett AcadeMedia, detta förutsatt att det finns tillgängliga medel kvar.

Vad ska AcadeMedia använda pengarna till?

Syftet med programmet är att skapa en så förmånlig modell för medarbetare att investera i AcadeMedia som möjligt, tanken är att de på så sätt ska kunna ta del av AcadeMedias framtida värdeutveckling. De pengar som de anställda investerat genom programmet är inte avsedda för något specifikt ändamål. De blir en del av AcadeMedias totala finansiering och kommer att användas för att utveckla företaget på bästa sätt.

Behöver AcadeMedia pengar, är det därför man gjort detta?

Nej, detta har gjorts eftersom ägarna vill erbjuda alla tillsvidareanställda att bli delägare på ett förmånligt sätt. Hade AcadeMedia behövt låna pengar hade det varit billigare att göra det av banken, räntan till dig som medarbetare på det insatta kapitalet är högre än bankräntan.

En fördel för dig är att räntan du får på dina investerade pengar beskattas som inkomst av kapital, inte inkomst av tjänst.

Vad händer om jag slutar min anställning på AcadeMedia under tiden?

Om man som medarbetare väljer att sluta på AcadeMedia under konvertibelns löptid får man behålla konvertiblerna och rätten till möjlig värdeökning under löptiden. Investerade pengar är alltså bundna under konvertibelprogrammets löptid även om man slutar och man kan välja att antingen konvertera till aktier eller få tillbaka pengarna med ränta vid löptidens slut.

Var kan jag läsa mer om AcadeMedia-aktien?

Det bästa stället att läsa om aktien är på AcadeMedias webbplats.

Vilka är huvudägare till AcadeMedia i dag?

AcadeMedias huvudägare är familjeföretaget Mellby Gård.

Innehållsansvarig

Uppdaterad