Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kollektivavtal och facklig samverkan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia har vi valt att vara medlem i Svenskt Näringsliv och arbetsgivarorganisationen Almega. Genom medlemskapet tecknar vi kollektivavtal anpassade till den verksamhet som bedrivs.

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer som reglerar löner och anställningsvillkor och övriga förhållanden på arbetsplatsen, till exempel medbestämmande.

Vad regleras i ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal kan täcka allt från en enskild arbetsplats till en hel bransch. Lagstiftningen på arbetsmarknadens område är oftast semidispositiv. Det betyder att den kan ersättas och förbättras genom ett kollektivavtal. Däremot är det inte tillåtet med avtal som innebär sämre villkor än lagstiftningen.

Områden som kollektivavtalen reglerar är till exempel rättigheter och skyldigheter, anställningsformer, arbetstid, ersättningar och ledigheter.

Har vi lönerevision varje år?

Till kollektivavtalet kopplas bland annat ett antal löneavtal. Inom Friskoleavtalet finns tre löneavtal, ett för vardera facklig organisation som tecknat avtalet, det vill säga Vision, Kommunal och Lärarnas Samverkansråd (Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund). Inom Utbildningsavtalet finns två löneavtal, ett för vardera Unionen och Sveriges Ingenjörer. Du hittar avtalen i den lila rutan.

Vilket kollektivavtal har jag?

Inom AcadeMedia tillämpar vi främst två olika avtal som är anpassade till vår bransch. Som medlemmar i Almega Tjänsteföretagen och Almega Tjänsteförbunden tillämpar vi Friskoleavtalet för verksamheter inom förskola, grundskola och gymnasieverksamhet respektive Utbildningsavtalet för vuxenutbildningen och AcadeMedia Support. Detta är huvudregeln men det förekommer undantag av olika anledningar. I tabellen nedan kan du söka fram din verksamhet och se vilket kollektivavtal den tillämpar.

FöretagsnamnOrg.nrKollektivavtalFerietjänst/SemestertjänstLokalt arbetstidsavtal finnsPensionSemestertypIntjänande- & uttagsårArbetsgivarnr. Nordea
AcadeMedia Eductus AB556527-4007UtbildningsavtaletSemestertjänstITP 1 & 21 apr- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2640840
AcadeMedia fria Grundskolor AB556932-0699FriskoleavtaletFerietjänstITP 11 jan-31 decIntjänande & uttag år 1645341
AcadeMedia Support AB556568-8479UtbildningsavtaletSemestertjänstITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1642409
Banerporten AB556442-1724FriskoleavtaletSemestertjänstITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1 649322
Banérporten förskolor AB556994-3565FriskoleavtaletSemestertjänstITP 1 & 22 jan-31 decIntjänande & uttag år 1649324
Banérportsskolan AB556606-4001FriskoleavtaletSemester/FerieITP 1 & 23 jan-31 decIntjänande & uttag år 1649325
Bikupan i Östersund AB556867-6695FriskoleavtaletSemestertjänstITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1622190
Coaching och utveckling i Sverige AB556820-7673UtbildningsavtaletSemestertjänstITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1646673
DBGY Juvelen AB556578-9129FriskoleavtaletFerietjänstITP 11 ap- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2644585
DBGY Kronan AB556566-8794FriskoleavtaletFerietjänstITP 11 jan-31 decIntjänande & uttag år 1641895
Designgymnasiet i Sverige AB556932-0681FriskoleavtaletSemestertjänstLokalt arbetstidsavtal finnsITP 11 jan-31 decIntjänande & uttag år 1645342
Didaktus Skolor AB556473-2856FriskoleavtaletFerietjänstITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1641447
Didaktus Utbildningar AB556645-3626FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1641448
EC Utbildning AB556626-4387UtbildningsavtaletSemestertjänstITP 1 & 21 apr- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2646677
Framtidsgymnasiet Göteborg AB556478-1606FriskoleavtaletSemestertjänstLokalt arbetstidsavtal finnsITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1639176
Framtidsgymnasiet i Sverige AB556575-5500FriskoleavtaletSemestertjänstLokalt arbetstidsavtal finnsITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1639670
Framtidsgymnasiet Öst AB556530-4481FriskoleavtaletSemestertjänstLokalt arbetstidsavtal finnsITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1639474
Färjan AB556768-0631FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1647353
Guldkusten AB556983-1430FriskoleavtaletSemestertjänstITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1622190
Hagströmska Gymnasiet AB556755-0461FriskoleavtaletSemestertjänstLokalt arbetstidsavtal finnsITP 1 & 2BlandatBlandat648282
Hammarby Förskolor AB556629-2537FriskoleavtaletSemestertjänstITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1647175
Hermods AB556044-0017UtbildningsavtaletSemestertjänstITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1646674
Kastanjelunden Förskola AB556755-0032FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1640022
KLARA Gymnasium Bildning AB556528-6696FriskoleavtaletFerietjänstITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1646324
KLARA Gymnasium Kunskap AB556630-3938FriskoleavtaletSemestertjänstLokalt arbetstidsavtal finnsITP 11 jan-31 decIntjänande & uttag år 1645487
KLARA Gymnasium Lärande AB556558-3282FriskoleavtaletFerietjänstITP 11 apr- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2644583
KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI)556355-7395FriskoleavtaletITP 11 apr- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2645902
Kringlaskolan AB556773-4065FriskoleavtaletFerietjänst (lokalt avtal)Lokalt arbetstidsavtal finnsITP1 och lokalt övergångsavtal.1 apr- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2648169
Kungsholmens förskola AB559042-7000FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1647675
Ljud & Bildskolan LBS AB556485-1649FriskoleavtaletSemestertjänstLokalt arbetstidsavtal finnsITP 1 & 21 apr- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2641896
Movant AB556526-5005FriskoleavtaletSemestertjänstITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1648261
NTI Gymnasiet Helix AB556674-7290FriskoleavtaletFerietjänstITP 1 & 21 apr- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2648842
NTI Gymnasiet Macro AB 556120-3679FriskoleavtaletFerietjänstITP 11 apr- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2640836
NTI-Gymnasiet Ellips AB556597-0471FriskoleavtaletSemestertjänstITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1639167
NTI-skolan AB556709-8057utbildningsavtaletSemestertjänstITP 1 & 21 apr- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2644596
Plushögskolan AB556495-5853UtbildningsavtaletSemestertjänstITP 11 apr- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2644591
Pops Academy556958-3197FriskoleavtaletFerietjänstITP 11 jan-31 decIntjänande & uttag år 1649102
Praktiska Sverige AB556257-5786FriskoleavtaletSemestertjänstLokalt arbetstidsavtal finnsITP 1 & 2Blandat648508
Primaskolan i Sverige AB556557-0958FriskoleavtaletSemestertjänstITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1644561
ProCivitas Privata Gymnasium AB556615-7102FriskoleavtaletSemestertjänstLokalt arbetstidsavtal finnsITP 11 jan-31 decIntjänande & uttag år 1644584
Pysslingen Förskolor och Skolor AB556035-4309FriskoleavtaletFerietjänst/SemestertjänstLokalt arbetstidsavtal finnsITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1622190
Rytmus AB556464-8979FriskoleavtaletFerietjänstITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1639852
Sjölins Gymnasium AB556375-8399FriskoleavtaletFerietjänstITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1629288
Sofiero Förskola AB556555-3079FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1647742
Sälj och Marknadshögskolan i Sverige AB556518-9361UtbildningsavtaletSemestertjänstITP 11 jan-31 decIntjänande & uttag år 1646678
Söder Triaden Förskolor AB556468-5955FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1644433
TGA utbildning AB556575-3901UtbildningsavtaletSemestertjänstITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1647733
Omiway AB556442-1328UtbildningsavtaletSemestertjänstITP 1 & 21 apr- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2646673
Vittraskolorna AB556458-6716FriskoleavtaletFerietjänst/SemestertjänstITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1642428
Växthuset förskola i Mölndal AB556780-2714FriskoleavtaletSemestertjänstITP 11 jan-31 decIntjänande & uttag år 1647743
Åsöbergets Förskola AB556476-5609FriskoleavtaletSemestertjänstITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1622190
KYH AB556644-7768UtbildningsavtaletSemestertjänstITP 1 & 21 april-31 marsIntjänande och uttag år 2649615

Innehållsansvarig

Uppdaterad