Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Lärarlönelyftet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lärarlönelyftet är ett lönetillägg som finansieras av bidrag från staten. Bidraget delas ut per bolag och fördelas sedan på våra enheter inom bolaget. Varje enhet har ett visst antal LLL-platser att fördela på sina medarbetare. Lönetillägget gäller en fast summa om 2500 kr/månad.

Processen

Det kan finnas lediga platser på en enheten om inte alla delats ut eller om någon medarbetare som haft lärarlönelyft har slutat. Då kan du anmäla nya medarbetare som kan tilldelas lärarlönelyftet.

Nyanmälningar sker i början av varje termin.

Det är du som rektor som gör bedömningen av vilka medarbetare som tilldelas lärarlönelyftet och det gör du utifrån Skolverkets riktlinjer.

Anmälan av ny lärarlönelyftare

Nyanmälningar sker via anmälningsblanketten som skickas ut från HR vid höstens och vårens terminsstarter. Skriv ut en blankett per medarbetare, signera och scanna in, skicka denna sedan till lararlonelyftet@academedia.se. HR godkänner anmälan och registrerar lärarlönelyftet. Observera att du som rektor/förskolechef ansvarar för att medarbetaren uppfyller de formella kraven för lärarlönelyftet och att du har platser kvar att tilldela.

Du har möjlighet att anmäla nya lärarlönelyftare i början på varje termin. När anmälningsperioden passerat kan du inte längre anmäla nya medarbetare att få LLL förrän nästa termin. Detta utifrån Skolverkets rekvireringsperioder.

Information om platsutfyllnad skiljer sig mellan segmenten och vi hänvisar därför till lararlonelyftet@academedia.se om ni har frågor om hur det ser ut på just din enhet.

Rekvireringsunderlag

När vi sammanställer underlaget som rekvireras till Skolverket utgår vi ifrån listan som rekvirerades föregående termin, ändrar den enligt era nyanmälningar och stämmer sedan av uppgifterna mot personalwebben för att se om någon från föregående termin har slutat.

Frågor

Se gärna Frågor och svar för mer information.

Vid ytterligare frågor, kontakta HR på lararlonelyftet@academedia.se.

Innehållsansvarig

Uppdaterad