Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lärarlönelyftet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lärarlönelyftet är ett lönetillägg som finansieras av bidrag från staten. Bidraget delas ut per bolag och fördelas sedan på våra enheter inom bolaget. Varje enhet har ett visst antal LLL-platser att fördela på sina medarbetare. Lönetillägget gäller en fast summa om 2500 kr/månad.

Processen

Det kan finnas lediga platser på en enheten om inte alla delats ut eller om någon medarbetare som haft lärarlönelyft har slutat. Då kan du anmäla nya medarbetare som kan tilldelas lärarlönelyftet.

Nyanmälningar sker i början av varje termin.

Det är du som rektor som gör bedömningen av vilka medarbetare som tilldelas lärarlönelyftet och det gör du utifrån Skolverkets riktlinjer.

Anmälan av ny lärarlönelyftare

Nyanmälningar sker via den anmälningsblankett du hittar på denna sida. Skriv ut en blankett per medarbetare, signera och scanna in, skicka denna sedan till lararlonelyftet@academedia.se. HR godkänner anmälan och registrerar lärarlönelyftet. Tillägget betalas ut med nästa möjliga lön. Observera att du som rektor/förskolechef ansvarar för att medarbetaren uppfyller de formella kraven för lärarlönelyftet och att du har platser kvar att tilldela.

Du har möjlighet att anmäla nya lärarlönelyftare i början på varje termin. När tiden passerat för terminen kan du inte längre anmäla nya medarbetare att få LLL förrän nästa termin. Detta utifrån skolverkets rekvireringsperioder.

Anmälningsperiod ht: 1 augusti – 30 september

Anmälningsperiod vt: 13 januari – 22 mars

Information om platsutfyllnad skiljer sig mellan segmenten och vi hänvisar därför till lararlonelyftet@academedia.se om ni har frågor om hur det ser ut på just din enhet.

Rekvireringsunderlag

När vi sammanställer underlaget som rekvireras till Skolverket utgår vi ifrån listan som rekvirerades föregående termin, ändrar den enligt era nyanmälningar och stämmer sedan av uppgifterna mot personalwebben för att se om någon från föregående termin har slutat.

Frågor

Se gärna Frågor och svar för mer information.

Vid ytterligare frågor, kontakta HR på lararlonelyftet@academedia.se.

Mer information finns även hos Skolverket.

Innehållsansvarig

Uppdaterad