Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Tidrapportering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Viktiga datum

Observera! Från januari 2019 är det extra viktigt att tidrapportera och attestera i tid. Anledningen är nya regler från Skatteverket. Läs mer här.

Månadsvis

Senast 1:a arbetsdagen: medarbetare ska sända tidrapport och reseräkning för godkännande till chef.
Senast 4:e arbetsdagen: chef ska attestera tidrapport och reseräkning/utlägg.

Årsvis

Senast 30 juni: friskvård för året skall vara rapporterat i förmånswebben.

Vid avslut av anställning

När en medarbetare ska sluta måste hen tidrapportera och göra eventuell reseräkning innan slutdatumet passerat, efter sista anställningsdatum kommer inte medarbetaren in i personalwebben.

Innehållsansvarig

Uppdaterad