Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Tidrapportering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Viktiga datum

Observera! Från januari 2019 är det extra viktigt att tidrapportera och attestera i tid. Anledningen är nya regler från Skatteverket. Läs mer här.

Månadsvis

Senast 1:a arbetsdagen: medarbetare ska sända tidrapport och reseräkning för godkännande till chef.
Senast 4:e arbetsdagen: chef ska attestera tidrapport och reseräkning/utlägg.

Årsvis

Senast 30 juni: friskvård för året skall vara rapporterat i förmånswebben.

Vid avslut av anställning

När en medarbetare ska sluta måste hen tidrapportera och göra eventuell reseräkning innan slutdatumet passerat, efter sista anställningsdatum kommer inte medarbetaren in i personalwebben.

Innehållsansvarig

Uppdaterad